Skip to Content

Tiedelehden toimituskunta avaa Liisa Vanhanen-Nuutiselle perspektiivin tuoreimpaan tutkimukseen.

Blogi

”Kaikilla on potentiaalia oppia ja kehittyä”

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

Tiedelehden toimituskunta avaa Liisa Vanhanen-Nuutiselle perspektiivin tuoreimpaan tutkimukseen.

Aikuiskasvatuksen toimituskuntalainen Liisa Vanhanen-Nuutinen haluaa edistää tasa-arvoista koulutusta.

Miten kiinnostuit omasta tutkimusalueestasi?

”Työn kautta. Olen opettajankouluttajana ohjannut ammattikorkeakouluopettajia niin opettajaopinnoissa kuin täydennyskoulutuksessa, ammattikorkeakoulujen perustamisesta alkaen.  Kattava kysymys on ollut, miten yhdistää opetusta, tutkimusta ja aluekehitystyötä: mitä tämä tarkoittaa korkeakoulupedagogiikassa, opettajan työssä,  opiskelijoiden ohjauksessa ja opettajankoulutuksessa?”

Miten tutkimus on muokannut maailmankuvaasi?

”Asemoin itseni käytäntölähtöiseksi korkeakoulupedagogiikan tutkijaksi. Aina on olemassa enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä, ja esteitä voidaan poistaa, kun halutaan tehdä yhteistyötä.”

Minkä asian haluat työlläsi muuttaa maailmassa?

”Haluan edistää tasa-arvoista koulutusta ja mahdollisuuksia erilaisille koulutuspoluille.”

Mitä aikuiskasvatuksen tutkimus on opettanut sinulle ihmisistä oppijoina?

”Olen oppinut, että kaikilla on potentiaalia oppia ja kehittyä, kun on motivaatiota ja oikea aika. Olen nähnyt tämän usein ammatillisessa opettajankoulutuksessa.”

Mikä on ollut hienoin hetki tutkijanurallasi?

”Kun tutkimus- ja kehittämistyöllä on saatu aikaan käytännössä vaikuttavia tuloksia.”

Mitä olet saanut työskentelystäsi toimituskunnassa?

”Toimituskuntatyö on näköalapaikka, mahdollisuus perehtyä ajankohtaisiin tutkimuksiin ja niiden usein vielä orastaviin tuloksiin. Samalla voin osallistua toimituskunnan keskusteluihin tutkimuksista.”

Kuva: Liisa Vanhanen-Nuutisen arkisto

Toimituskunta tutuksi

  • Aikuiskasvatuksen toimituskunnassa on tusina tutkimuksen ja tiedejulkaisemisen asiantuntijaa. Lehden 40-vuotisuuden kunniaksi esittelemme heidät ”Toimituskunta tutuksi” -sarjassa. Terveystieteistä väitellyt Liisa Vanhanen-Nuutinen toimii yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lukuvinkki

  • Millaisia ajanhallinnan ja johtamisen ongelmia ammattikorkeakoulun johto- ja opetushenkilöstöllä on yhä pirstaleisemmassa ja verkostomaisemmassa työssä? Liisa Vanhanen-Nuutinen kollegoineen ratkoo ongelmaa tiedeartikkelissa. Kritiikin kärki suuntautuu niukkoihin resursseihin.

  • Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., & Töytäri-Nyrhinen, A. (2011). ”Mitä otat pois, jos uutta tulee tilalle?”Ajanhallinta ja johtaminen ammattikorkeakoulussa. Aikuiskasvatus, 31(1), 14–24. https://doi.org/10.33336/aik.93908
Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top