Skip to Content

Kumppanit

Aikuiskasvatus on laajasti verkottunut tieteenalansa ja tiedejulkaisemisen kentällä. Laadukas, sivistysyhteiskunnan perustaa vahvistava tutkimus ja tiedeviestintä edellyttävät vireää yhteistyötä.
  • Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) on julkaisun tiedeperustaa vahvistava julkaisijakumppani.
  • Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea  Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV).
  • Sitoutuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin linjaa toimituskunann työskentelyä ja sisällöntuotantoa.
  • Suomen tiedekustantajien liitto mahdollistaa kotimaisen tiedejulkaisemisen kehittämistä yhteistyöllä ja apurahoillaan. Aikuiskasvatus on ollut kahdesti Vuoden tiedelehti -kilpailun finalisti, ja Kvs-säätiö saanut liiton tunnustuksen sivistyksen pelottomasta puolustamisesta avoimella tutkimustiedolla.
  • Kvs-säätiön toiminnot ovat Aikuiskasvatukselle keskeisiä niin tiedeviestinnässä kuin tapahtumisen järjestämisessä. Oppimisen ja sivistysken Tiedekeskus Soppi yleistajuistaa aikuiskasvatustieteellistä tutkimusta.
Back to top