Kirjoittajat

Raisa Foster

FT, itsenäinen tutkija ja taiteilija

Kirjoituksiin (1)

twitter

Henri Koskinen

VTM, tohtorikoulutettava, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

email

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailtwitterorcid

Esko Harni

YTM, KM, väitöskirjatutkija kasvatustieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Mirva Heikkilä

KM, OTM, projektipäällikkö, tohtorikoulutettavaopettajankoulutuslaitoskasvatustieteiden tiedekunta Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailtwitter

Sami Keto

FM, vapaa tutkija ja kirjoittaja

Kirjoituksiin (1)

twitter

Tiina Nikkola

KT, FM, yliopistonopettaja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Kristiina Ojala

KT, tutkija, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Maria Petäjäniemi

KM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Aila Pikkarainen

THM, KM, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kirjoituksiin (1)

emailtwitter

Juho Rajaniemi

yhdyskuntasuunnittelun professori, Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Arto O. Salonen

KT, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; sosiaalipedagogiikan dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emaillinkedintwitter

Sanna Vehviläinen

KT, dosentti, työnohjaaja, kouluttaja

Kirjoituksiin (1)

emaillinkedintwitter

Sanni Tiitinen

YTT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

twitter

Elina Weiste

VTT, erikoistutkija, Työterveyslaitos

Kirjoituksiin (1)

twitter

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen apulaisprofessori erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Kirjoituksiin (1)

email