Kirjoittajat

Raisa Foster

FT, itsenäinen tutkija ja taiteilija

Kirjoituksiin (1)

twitter

Henri Koskinen

VTM, tohtorikoulutettava, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

email

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori,  kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto; dosentti (korkeakoulutuksen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus), Itä-Suomen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailtwitterorcid

Esko Harni

YTM, KM, väitöskirjatutkija kasvatustieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Mirva Heikkilä

KM, OTM, projektipäällikkö, tohtorikoulutettavaopettajankoulutuslaitoskasvatustieteiden tiedekunta Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailtwitter

Sami Keto

FM, vapaa tutkija ja kirjoittaja

Kirjoituksiin (1)

twitter

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

Kirjoituksiin (1)

emaillinkedintwitterorcid

Tiina Nikkola

KT, FM, yliopistonopettaja, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Kirjoituksiin (2)

Kristiina Ojala

KT, tutkija, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Maria Petäjäniemi

KM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Aila Pikkarainen

THM, KM, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kirjoituksiin (1)

emailtwitter

Jani Pulkki

KT, tutkija, Ekososiaalisen kasvatusfilosofian luonnos -hanke 2019–2022, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

orcid

Juho Rajaniemi

yhdyskuntasuunnittelun professori, Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

Arto O. Salonen

KT, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; kestävän kehityksen dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kirjoituksiin (1)

emaillinkedintwitter

Sanna Vehviläinen

KT, dosentti, työnohjaaja, kouluttaja

Kirjoituksiin (1)

emaillinkedintwitter

Sanni Tiitinen

YTT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Kirjoituksiin (1)

twitter

Elina Weiste

VTT, erikoistutkija, Työterveyslaitos

Kirjoituksiin (1)

twitter

Hanna Mattila

TkT, maankäytön suunnittelun yliopistonlehtori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

Kirjoituksiin (1)

orcid

Marjo Vesalainen

FT, opetusneuvos, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjoituksiin (1)

orcid

Pia Olsson

FT, dosentti, kansatieteen yliopistonlehtori, kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto

Kirjoituksiin (1)

orcid

Terhi Ainiala

FT, dosentti, suomen kielen yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto Helsingin yliopisto

Kirjoituksiin (1)

orcid

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Kirjoituksiin (1)

email

Hannu L. T. Heikkinen

KT, professori, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailorcid

Anne Laajalahti

FT, viestintätieteiden dosentti, Vaasan yliopistokoulutus; kehittämisjohtaja, Infor Management Institute of Finland MIF Oy

Kirjoituksiin (1)

twitterorcid

Irja Leppisaari

KT, TM, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoituksiin (1)

emailtwitterorcid

Erikka Mannila

FM, tiedotuspäällikkö, Maavoimat

Kirjoituksiin (1)

twitter

Minni Matikainen

KM, jatko-opiskelija, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Kirjoituksiin (1)

emailtwitter

Minna Santaoja

HT, apurahatutkija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Kirjoituksiin (1)

twitterorcid