Skip to Content

Yhteystiedot

Toimituskunta

Toimituskunta linjaa julkaisua ja valvoo sen laatua. Toimitus ottaa vastaan käsikirjoituksia ja neuvoo julkaisuprosessissa. Blogitekstien kirjoittajat on listattu erikseen. 

Toimituskunta

Nina Haltia KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto; dosentti (korkeakoulutuksen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus), Itä-Suomen yliopisto nina.haltia@utu.fi
Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Anu Kajamaa KT, professori, (jatkuva oppiminen), kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto
Annika Pastuhov KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Åbo Akademi
Heikki Kinnari KT, erikoistutkija, Turun yliopisto
Katja Vähäsantanen KT, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö; aikuiskasvatustieteen dosentti (työelämän tutkimus ja kehittäminen), Tampereen yliopisto
Päivi Hökkä KT, jatkuvan oppimisen tenure track -professori, Tampereen yliopisto; kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
Piia Silvennoinen YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu; aikuiskasvatustieteen dosentti (haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuva tutkimus), Turun yliopisto Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen 2023-
Sami Paavola FT, professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Severi Hämäri FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu
Toni Kosonen YTT, KM, yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Ulpukka Isopahkala-Bouret KT, päätoimittaja, kasvatustieteen professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Toimitus

Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Loaded results for query ""
Back to top