Yhteystiedot

Toimituskunta

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

emailtwitterorcid

Heikki Kinnari

KT, tutkijatohtori, Turun yliopisto

email

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter

Arto O. Salonen

KT, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; sosiaalipedagogiikan dosentti, Itä-Suomen yliopisto; kestävän kehityksen dosentti, MPKK

emaillinkedintwitter

Jani Siirilä

FT, yliopettaja, Haaga-Helia - Ammatillinen opettajakorkeakoulu; tutkija, Helsingin yliopisto

email

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Hanna Toiviainen

FT, aikuiskasvatuksen apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

email

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

email

Päivi Hökkä

KT, kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

emailorcid

Toni Kosonen

YTT, KM, tutkijatohtori (tenure track), opinto- ja uraohjaus, Itä-Suomen yliopisto

email

Liisa Vanhanen-Nuutinen

TtT, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

emailorcid

Katja Vähäsantanen

KT, dosentti (aikuiskasvatus, työelämän tutkimus ja kehittäminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

emailorcid


Toimitus

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter