Yhteystiedot

Toimituskunta

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen apulaisprofessori erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

email

Heikki Kinnari

KM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

email

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter

Arto O. Salonen

KT, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; sosiaalipedagogiikan dosentti, Itä-Suomen yliopisto

emaillinkedintwitter

Jani Siirilä

FT, lehtori, Haaga-Helia - Ammatillinen opettajakorkeakoulu; tutkija, Helsingin yliopisto

email

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Sanna Vehviläinen

KT, dosentti, työnohjaaja, kouluttaja

emaillinkedintwitter

Hanna Toiviainen

FT, aikuiskasvatuksen apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

email

Päivi Siivonen

FT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto; aikuiskasvatuksen dosentti, Helsingin yliopisto

email

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos

emailtwitterorcid


Toimitus

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter