Yhteystiedot

Toimituskunta

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori,  kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto; dosentti (korkeakoulutuksen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus), Itä-Suomen yliopisto

emailtwitterorcid

Heikki Kinnari

KT, erikoistutkija, Turun yliopisto

email

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitterorcid

Arto O. Salonen

KT, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; kestävän kehityksen dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Hanna Toiviainen

FT, aikuiskasvatuksen professori, Tampereen yliopisto

email

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

email

Päivi Hökkä

KT, kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, jatkuvan oppimisen tenure track -professori (1.1.2022 lähtien), Jyväskylän yliopisto

emailorcid

Severi Hämäri

FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu

emailtwitter

Toni Kosonen

YTT, KM, tutkijatohtori (tenure track), opinto- ja uraohjaus, Itä-Suomen yliopisto

email

Liisa Vanhanen-Nuutinen

TtT, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

emailorcid

Katja Vähäsantanen

KT, dosentti (aikuiskasvatus, työelämän tutkimus ja kehittäminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

emailorcid


Toimitus

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitterorcid