Yhteystiedot

Toimituskunta

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

emailtwitterorcid

Heikki Kinnari

KT, erikoistutkija, Turun yliopisto

email

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter

Arto O. Salonen

KT, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto; kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto; kestävän kehityksen dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

emaillinkedintwitter

Hanna Toiviainen

FT, aikuiskasvatuksen professori, Tampereen yliopisto

email

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

email

Päivi Hökkä

KT, kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, jatkuvan oppimisen tenure track -professori (1.1.2022 lähtien), Jyväskylän yliopisto

emailorcid

Severi Hämäri

FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu

emailtwitter

Toni Kosonen

YTT, KM, tutkijatohtori (tenure track), opinto- ja uraohjaus, Itä-Suomen yliopisto

email

Liisa Vanhanen-Nuutinen

TtT, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

emailorcid

Katja Vähäsantanen

KT, dosentti (aikuiskasvatus, työelämän tutkimus ja kehittäminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

emailorcid


Toimitus

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitter