Yhteystiedot

Toimituskunta

Nina Haltia

KT, tutkijatohtori,  kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto; dosentti (korkeakoulutuksen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus), Itä-Suomen yliopisto

emailtwitterorcid

Anu Kajamaa

KT, professori, (jatkuva oppiminen), kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto

emailtwitterorcid

Heikki Kinnari

KT, erikoistutkija, Turun yliopisto

emailorcid

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitterorcid

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu; aikuiskasvatustieteen dosentti (haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuva tutkimus), Turun yliopisto Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen 2023-

emaillinkedintwitterorcid

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

emailorcid

Päivi Hökkä

KT, jatkuvan oppimisen tenure track -professori, Tampereen yliopisto; kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

emailorcid

Severi Hämäri

FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu

emailtwitterorcid

Toni Kosonen

YTT, KM, yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

emailorcid

Sami Paavola

FT, professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

orcid

Annika Pastuhov

KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Åbo Akademi

orcid

Katja Vähäsantanen

KT, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö; aikuiskasvatustieteen dosentti (työelämän tutkimus ja kehittäminen), Tampereen yliopisto

emailorcid


Toimitus

Terhi Kouvo

FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura, GSM 0400 396 437

emaillinkedintwitterorcid