Skip to Content

Kielenhuolto

Tiedeteksti on täsmällistä ja selkeää.  Kieltä, ilmaisua ja rakennetta kannattaa hioa samalla kun hioo tekstiä muuten.

Selkeytä ja tarkenna

 • Karsi metatekstit, kuten ”seuraavaksi käsittelemme”, ”kuten aiemmin totesimme” tai ”tässä artikkelissa käsittelemme”. Rakenne kuljettaa tekstiä, joten puheeseen luontevasti kuuluvia kertauksia ja johdatteluja ei tarvita.
 • Ajoita teksti niin, että se ei vanhene: viime vuosina > 2020-luvun alusta lähtien.
 • Suosi suoraa sanajärjestystä, napakoita virkkeitä ja muutaman virkkeen kappaleita. Muista silti tekstin rytmi: välissä saa olla pidempiäkin virkkeitä.
 • Karsi turhat lauseenvastikkeet. Jos käytät niitä, tarkista aikamuodot.
 • Siivoa kiilalauseet.
 • Voisitko kääntää kieltomuodon myöntömuotoon: ”Asia ei ole yksinkertainen” > ”Asia on monimutkainen”.
 • Korvaa substantiivirakennelmat verbeillä, passiivit aktiivilla ja sijamuotorakennelmat genetiivirakenteilla.
 • Jos voit sanoa asiasi suomeksi, tee niin.
 • Selitä käsitteet, kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran tekstissä.
 • Avaa instituutioiden nimilyhenteet ensimmäisellä kerralla: työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
 • Käytä instituutioista, virastoista ja yrityksistä suomen kielen mukaista kirjoitusasua: Aalto-yliopisto, Sibelius-akatemia, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS). Hallitusten nimet kirjoitetaan isolla, ministeriöt pienellä: Opetushallitus, opetusministeriö.
 • Käytä viittaamastasi teoksesta leipätekstissä suomenkielistä nimeä, jos virallinen suomennos on olemassa.
 • Säästä lukijaa suorien lainausten ryöstöviljelyltä. Ajatte mieluummin itse ja välitä omat ajatuksesi lukijalle.
 • Kirjoita lyhenteet ja merkit auki leipätekstissä: esim. > esimerkiksi; % > prosenttia. Viitteissä lyhenteet ovat sallittuja.
 • Taustoita tekstissä vastaan tuleva uusi henkilö. Mainitse ensimmäisellä kerralla etunimi ja esittele hänet tutkimustaustasta käsin, esimerkiksi ”filosofi ja aktivisti Günther Anders”.
 • Vältä toistoa käyttämällä synonyymeja. Käytä termejä kuitenkin loogisesti.
 • Karsi ’myös’-tautologiaa.
 • Vältä kliseisiä ilmaisuja: keskeinen, haasteellinen.
 • Korvaa ’liittyä’ täsmällisillä verbeillä, kuten ’olla sidoksissa’, ’koskea’, ’kuulua’.

Tarkista ja muotoile

 • Ovatko termit ja henkilönimet oikein?
 • Ovatko verbi ja substantiivi samassa muodossa: yksikkö > yksikkö, monikko > monikko.
 • Tarkista relatiivilauseiden viittaussuhteet.
 • Muodostuuko väliotsikoista juoni? Hyvä väliotsikko on napakka ja mahtuu yhdelle riville.
 • Silmäile taulukot ja kuviot: Kuuluvatko otsikot samaan nimiperheeseen? Tietoa voi olla vain se, mikä välttämättä tarvitaan asian ymmärtämiseksi, mutta riittävästi
 • Erota sitaatit lainausmerkeillä. Käytä sitaatin sisällä puolilainausmerkkejä. Ilmoita sitaatin leikkaus hakasulkeilla: [–].
 • Kursivoi teosten, kuten kirjojen ja elokuvien, nimet ja vierasperäiset sanat, ei muuta.
 • Käytä sanaliitoissa tavuviivaa: Matti ja Minna -liitto.
 • Erota raja-arvot toisistaan pitkällä, numeroissa kiinni olevalla viivalla: vuosina 1957–2003.
 • Selkiytä tuhannet ja sitä suuremmat luvut välilyönneillä: 2 000, 50 000.
Back to top