Skip to Content

Aikuiskasvatus avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön

Aikuiskasvatus (ISSN 0358-6197,  eISSN 2490-0427) on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedelehti. Sisällöltään, toimitustyöltään ja tiedeviestinnältään laadukas julkaisu kokoaa yhteen laajan tiedeyhteisön tasokasta tutkimusta ja ylittää tieteiden väliset rajat.

Siirry lukemaan Aikuiskasvatusta

Aikuiskasvatus ilmestyy avoimesti verkossa neljästi vuodessa tiedelehtien Journal.fi-palvelussa. Se toimii tiedeyhteisön foorumina ja vie tutkimusta kumppaniensa kanssa tutkijayhteisöä laajemmalle yleisölle, myös kansainvälisesti.

Avoimesti verkossa neljästi vuodessa ilmestyvä julkaisu viestii aktiivisesti ja monipuolisesti eri kanavissa ja medioissa.  Julkaisufoorumin luokituksessa Aikuiskasvatus on tasolla 1.

Sitoumukset ja verkostot

Vertaisarviointitunnuksen myöntää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Vertaisarvioitu Aikuiskasvatus noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ohjeita, jolta se myös saa tiedelehtitukea.

Kustantajien sitoutuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin vahvistaa julkaisun tiedeperustaa: 1) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa ja 2) hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen.

Kvs-säätiön kautta se on mukana Suomen tiedekustantajien liiton toiminnassa.

Monitieteisesti ja kriittisesti

Aikuiskasvatuksessa kasvatustieteet, kauppatieteet, ympäristötiede, viestintä, psykologia, kielitiede, kaupunkitutkimus, insinööritieteet, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sukupuolentutkimus ja sosiaaliantropologia keskustelevat aikuiskasvatustieteen kanssa.

Monitieteisyys näkyy kiinnostavina, tuoreita näkökulmia avaavina teksteinä.
Kustantajat ovat monin sitein kiinni elinikäisessä ja elämänlaajuisessa oppimisessa sekä sitoutuneita laadukkaan tiedelehden kustantamiseen.

Aikuiskasvatuksen tutkimuskysymykset ovat tiiviisti sidoksissa yhteiskuntaamme ja ajankohtaisiin globaaleihin teemoihin, kuten jatkuvaan oppimiseen, ekososiaaliseen sivistykseen ja aikuisten mediakasvatukseen.

Toimituskunnan linjaukset

Aikuiskasvatuksen sisältöjä ja laatua valvoo tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijoista koottu toimituskunta, joka edustaa kattavasti ja monipuolisesti tutkimusta ja tiedejulkaisemista. Lehden linjaa ilmentävät pääkirjoitukset.

Tiedelehti edistää tutkimustiedon avointa saatavuutta. Kun tutkimustieto on tuoreeltaan ja avoimesti verkossa, se on hyödyksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Digitointi koko julkaisuhistorialta, vuodesta 1981, mahdollistaa julkaisun hyödyntämisen opetuksessa, tutkimuksessa ja opiskelussa, esimerkiksi ilmiöiden seuraamisessa.

Vuoden tiedeartikkelin tunnustuksella toimituskunta kannustaa tutkijoita avaamaan uusia aihealueita kiinnostavasti ja tinkimättömän laadukkaasti. Palkitut artikkelit löytyvät verkkojulkaisusta hakusanoilla ”vuoden tiedeartikkeli.

Kehittävä ote

Aikuiskasvatus vaalii hyviä käytänteitään ja kehittää julkaisuprosessiaan palautteen pohjalta vahvistaakseen julkikuvaansa, tieteellistä laatuaan ja niiden myötä tutkimuksen ääntä yhteiskunnassa.

Kirjoittajat pitävät laadukasta julkaisuprosessia toimituskunnan palautteesta editointiin ja viestintään merkittävänä vetovoimatekijänä. Se näkyy runsaana käsikirjoitustarjontana.

Aikuiskasvatus on saanut tunnustusta kehittävästä otteestaan. Syksyllä 2019 Suomen tiedekustantajien liitto palkitsi Kvs-säätiön avoimesta tutkimustiedosta, ja Aikuiskasvatuksen kilta myönsi Aikuiskasvatukselle Vuoden aikuiskouluttajan tunnustuksen. Aikuiskasvatus on vuosien 2022 ja 2023 Vuoden tiedelehti -kilpailun finalisti.

Back to top