Mikä Aikuiskasvatus?

Aikuiskasvatus on vertaisarvioitu tiedelehti, joka avaa oven moniääniseen tiedeyhteisöön.

Aikuiskasvatus (ISSN 0358-6197,  eISSN 2490-0427) on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se ilmestyy verkossa tiedelehtien yhteisessä Journal.fi-palvelussa. Se lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.

Aikuisuutta tarkastellaan nuorista ikääntyviin, koulutuksesta työelämään ja muihin elämänalueisiin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia unohtamatta.

Perustana monitieteisyys

Tiedelehti kannustaa kirjoittajia monitieteiseen lähestymiseen. Aikuiskasvatuksessa kohtaavat kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät, nuoriso- ja työelämätutkijat, politiikan ja käytäntöjen tutkijat sekä eri alojen asiantuntijat ja kehittäjät.

Tiedelehden sisältöjä ja laatua valvoo tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijoista koottu toimituskunta.  Tutustu toimituspolitiikkaan. Lehden linjaa ilmentävät pääkirjoitukset. Tiedelehti  edistää tutkimustiedon avointa saatavuutta.

Lukijakunta ulottuu aikuiskasvatuksen opiskelijoista ja tutkijoihin, aikuiskouluttajista kolmannen sektorin toimijoihin ja sidosryhmiin, kuten koulutuspolitiikan päättäjiin. Keväällä 2018 toteutetun lukijatutkimuksen (N = 135) mukaan Aikuiskasvatuksen lukija

  • haluaa seurata tieteenalansa uusinta tutkimusta
  • antaa lehdelle kouluarvosanan 9: parhaiten lehti on onnistunut tiedon luotettavuudessa ja kielen ymmärrettävyydessä.
  • pitää lehden sisältöjä kiinnostavina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä.

Aikuiskasvatus on digitoitu koko julkaisuhistorialtaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointihanke toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton avustuksella, joka perustuu Kopioston tekijänoikeuskorvauksiin.

Verkottunut tiedelehti

Aikuiskasvatusta kustantavat Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS). Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Kukin numero sisältää 80 sivua. Julkaisufoorumin luokituksessa Aikuiskasvatus on tasolla 1.

Kumpikin kustantaja on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sitoumuksiin: 1) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa ja 2) hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen.

Aikuiskasvatus saa tiedelehtitukea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (TSV). Se on kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultin jäsen. Kansanvalistusseuran kautta Aikuiskasvatus on mukana Suomen tiedekustantajien liiton toiminnassa.

Aikuiskasvatus-tiedelehti on mukana opiskelijan elämässä.

tuoreimpiin numeroihin