Skip to Content

Käsikirjoitus vaihe vaiheelta

Ryhdytpä tiedeartikkelin tai kirja-arvion tekoon, pohdi ensin lähtökohtiasi ja perehdy ohjeisiin.
 • Kenelle kirjoitat? Aikuiskasvatusta lukevat niin tutkijat kuin vasta alalle hakeutuvat tai aikuiskouluttajat. Selkeys ja käsitteiden avaaminen ovat tarpeen.
 • Miksi kirjoitat? Kirkasta viestiäsi kysymällä itseltäsi, minkä uuden asian tuot keskusteluun tekstilläsi.
 • Miten voit selkeyttää tekstiä? Aikuiskasvatuksen kirjoittajaohjeista saat avun kielen ja ilmaisun tarkistamiseen.
 • Mikä on oma kirjoittajanäänesi? Ylittääkseen julkaisukynnyksen käsikirjoituksen on oltava luonteeltaan ja vireeltään analyyttisen pohtiva. Pelkkä raportointi tai kuvailu ei riitä.

Kokoa elementit

 • Otsikko ja tarvittaessa alaotsikko tiivistävät tekijän tai tekijöiden viestin. Sisältö vastaa otsikkoon.
 • Abstrakti kokoaa artikkelin sisällön ja päätelmät ja johdattaa lukijan artikkeliin. Se on mitaltaan 150 sanaa. Abstraktista on käytävä ilmi tutkimuskysymys, metodi ja tulokset. Sijoita tiivistelmä käsikirjoituksen ensimmäiselle sivulle yhteystietojen välittömään yhteyteen. Jos mahdollista, toimita viimeistellyn käsikirjoituksen mukana englanninkielinen käännös, summary.
 • Asiasanat suomeksi ja englanniksi auttavat lukijaa löytämään hakemansa jutut verkosta.  Ne tarvitaan jokaiseen osastoon. Aikuiskasvatus noudattaa Yleistä suomalaista ontologiaa. Sijoita asiasanat käsikirjoituksen alkuun.
 • Leipäteksti on varsinainen käsikirjoitus, jolla tekijä vastaa asettamiinsa kysymyksiin. Tiedeteksti on täsmällistä, selkeää ja loogista. Kun teet refereiden ja toimituskunnan vaatimia muutoksia tekstiin, merkitse ne eri värillä, jotta muutosten seuraaminen helpottuu.
 • Väliotsikot jäsentävät tekstiä. Tavallisesti riittää kaksi otsikkotasoa. Hyvä otsikko on napakka ja herättää kiinnostuksen.
 • Sitaatit ankkuroivat lähteisiin. Suomenna englanninkieliset tekstiotteet.
 • Lähteet nivovat tekstin tutkimukseen. Tarkista muotoiluohjeet.
 • Kuviot ja taulukot eli graafit havainnollistavat harkitusti käytettynä. Numeroi graafit ja liitä mukaan lähdetiedot.
 • Yhteystiedot varmistavat viestien kulkemisen. Liitä käsikirjoituksen alkuun seuraavat tiedot: akateeminen oppiarvo, tehtävä, organisaatio, sähköposti, puhelin ja postiosoite. Verkkojulkaisemisessa olennainen on myös ORCID-tunniste, joka auttaa löytämään omat artikkelit.

Viimeistele teksti

Hio käsikirjoitusta esimerkiksi lukemalla sitä ääneen. Tarkista, että siinä ovat kaikki elementit. Lue tekstiä kielenhuollon kannalta.

Tallenna teksti word-muodossa. Poista tekstistä tyylimuotoilut ja automaattinen tavutus.

Jätä viimeistelty teksti lepäämään viikoksi tai ainakin päiviksi. Sen jälkeen osaat katsoa tekstiä katsoo uusin silmin ja oivaltavin aivoin.

Lähetä käsikirjoitus matkaan

 • Toimitus tarvitsee kaksi käsikirjoitusversiota. Toisessa ovat mukana tekijätiedot. Toinen on anonymisoitu, eli kaikki tekijän paljastavat tiedot on poistettu tekstistä ja lähteistä.
 • Kirjoita saate, jossa kerrot, mihin osastoon tarjoat käsikirjoitusta.
 • Lähetä käsikirjoitus toimituspäällikölle: terhi.kouvo@kvs.fi.
Back to top