Kirjoittajakutsut

Tutkija ja aktivisti, Aikuiskasvatus 1/2022

Tutkimusta tehdään, jotta yhä paremmin ymmärretään todellisuutta. Joskus lisääntynyt ymmärrys saattaa johtaa siihen, että vallalla oleva kehityskulku pitäisi pyrkiä kääntämään.

  • Millaisen roolin tutkija ottaa yhteiskunnassa törmätessään korjaamista vaativiin epäkohtiin?
  • Kuinka akateemisuus ja aktivismi sovitetaan yhteen tutkimuksessa ja millaisia haasteita niiden yhteensovittamiseen tai sovittamattajättämiseen liittyy?

Akateemisen aktivismin teemanumerossa 1/2022 paneudutaan tutkijan ja aktivistin roolien väliseen jännitteeseen. Tutkimuksen poliittisuus, vahvistuva eettisyyden tarve monimutkaistuneessa maailmassa ja dystooppiset tulevaisuuskuvat vaativat tutkijaa asemoitumaan uudella tavalla yhteiskunnassa. Myös aktivismi muotoutuu ajassa ja paikassa.

Näkökulmana aktivismiin voi olla esimerkiksi elämän edellytysten jatkuminen, tasa-arvon kysymykset tai aktiivinen kansalaisuus. Myös niin sanottuun neljänteen sektoriin liittyvä pitäjäaktivismi tai kaupunginosa-aktivismi on tervetullut näkökulma. Aktivismi voi olla artikkelissa niin tutkimuksen kenttä tai konteksti kuin kohde.

Käsikirjoitukset voivat olla aikuiskasvatuksen ytimessä tai tieteiden rajat ylittäviä. Ne voivat olla teoreettisia, käsitteellisiä tai empiirisiä. Myös metodologiset kysymyksenasettelut, eli se kuinka tutkia aktivismia, ovat tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Arto O. Salonen ja Erja Laakkonen.

Näin tarjoat käsikirjoitusta teemanumeroon

  • Tutustu Aikuiskasvatuksen kirjoittajaohjeisiin.
  • Mieti, miksi käsikirjoituksesi on ajankohtainen juuri nyt ja minkä asian haluat sillä tuoda keskusteluun.
  • Lähetä tiedeartikkelin käsikirjoitus viimeistään 27. huhtikuuta 2021. Näkökulmat, puheenvuorot ja kirja-arviot ehtivät vuoden 2021 aikana.
  • Meilaa käsikirjoitus toimitukseen (terhi.kouvo@kvs.fi).
  • Lisätiedot: toimituspäällikkö Terhi Kouvo, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi

Lisää aiheesta: