Skip to Content

Kaupunki on moninainen ja kerrostunut kenttä, ja samalla innostava mutta vaativa tutkimuskohde.

Blogi

Uskaltaa osata

Kirjoittajat: Terhi Ainiala, Pia Olsson, Hanna Mattila, Marjo Vesalainen Julkaistu:

Kaupunki on moninainen ja kerrostunut kenttä, ja samalla innostava mutta vaativa tutkimuskohde.

Kun työelämä muuttuu, työelämätaidot saavat uusia painotuksia. Kyky vuorovaikutukseen ja rohkeus oman alan asiantuntijuuteen ovat keskeisiä taitoja, joita monialainen projektikurssi voi tukea.

Jokainen pääsi hyödyntämään aiemmin oppimaansa. Samalla ryhmä hyötyi merkittävästi monitieteellisestä lähestymistavasta”, neljän hengen opiskelijaryhmä kuvasi kokemuksiaan ryhmätyöstä tieteidenvälisellä kaupunkitutkimuksen projektikurssilla.

Ryhmän kokemus on osa hankettamme, jossa tutkimme opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ”Suunniteltu ja koettu kaupunki” -kursseilla. Pienryhmät tuottivat kursseilla konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi tietyn kaupunginosan fyysisen rakenteen tai kaupungissa liikkumisen tapojen uudistamiseksi.

Kaupunki on moninainen ja kerrostunut kenttä, ja samalla innostava mutta vaativa tutkimuskohde. Kokonaisuuksien hahmottaminen edellyttää laajaa kirjoa erilaisia asiantuntijuuden muotoja. Opiskelijoiden tukena oli kaupungin asiantuntijoita ja käytännön toimijoita.

Työelämätaidot ovat yhteistyötaitoja

Työelämä on yhteistyötä, ja monet työelämätaidot ovat yhteistyötaitoja. Nämä taidot ja niiden oppiminen nousivat keskeiseen asemaan myös kurssillamme niin suhteessa muihin opiskelijoihin kuin yliopiston ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin.

Opiskelijat tulivat kahdesta eri korkeakoulusta, Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta, ja olivat eri tieteenaloilta, humanistisista aloista maankäytön, kiinteistötalouden ja liikennetekniikan aloihin. Me kurssien opettajatkin tulimme eri aloilta ja toimme näin väistämättä – vierailevien asiantuntijoiden ohella – opetukseen useita näkökulmia ja ehkä ristiriitaisiakin ääniä. Kaupunkiympäristön moninaisuus ja kerroksisuus tulivat siten näkyviin luentosaleissa. Oman äänensä toivat vielä kaupunkilaiset, joita opiskelijat haastattelivat.

Monialaisessa ja moniäänisessä kuviossa hahmottuivat niin työelämän vaatimat käytännön taidot kuin ymmärrys omasta erityisosaamisesta ja tavoista kertoa siitä muille.

Taidot on määriteltävä väljästi

Millaisia työelämätaitoja opiskelijat sitten kursseilla oppivat? Kurssikyselyiden ja työryhmien loppuraporttien perusteella nousivat esiin konkreettiset työskentelyn taidot ajanhallintaa myöten, ja lisäksi mainittiin kehittämistaidot ja kasvanut kyky luovaan ideointiin. Taajaan toistuivat myös huomiot ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kasvamisesta.

Ymmärrän taas hieman paremmin, miten muista taustoista tulevien ihmisten kanssa tulee työskennellä.

Kurssimme nojasi vahvasti yhdessä tekemiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Koronapandemian keväänä 2020 työelämä muuttui radikaalisti. Kokemukset osoittivat, että muutoksissa työelämätaidot saavat uusia painotuksia, mutta kyky vuorovaikutukseen säilyy keskeisenä taitona. Projektikurssien toimintatapoja on hyvä kehittää myös silloin, kun vuorovaikutus on pääosin vain digitaalista.

Projektinhallinnan taitoihin kuuluu joustavuus sopeutua uusiin ihmisiin, tilanteisiin ja tapoihin toimia. Siksi työelämätaitojakaan ei tule luetteloida tai määritellä liian tiukasti. Keskeistä on tarjota opiskelijoille tilaisuuksia kokeilla erilaisia työelämätaitoja, mikä on mahdollista monialaisilla projektikursseilla.

Yhteisen kurssityön aikaansaaminen ei yksinään vielä riitä, vaan on tärkeää, että opiskelija saa lisäksi rohkeuden puhua oman tieteenalansa asiantuntijana. Toivommekin, että erilaisia tapoja ja välineitä tähän kokeillaan ja hyviä käytäntöjä jaetaan.

Kuva: Tapio Haaja / Unsplash

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Kirjoittajat

Terhi Ainiala FT, dosentti, suomen kielen yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto Helsingin yliopisto
Pia Olsson FT, dosentti, kansatieteen yliopistonlehtori, kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto
Hanna Mattila TkT, maankäytön suunnittelun yliopistonlehtori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
Marjo Vesalainen FT, opetusneuvos, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö
Back to top