Skip to Content

Nuoret pitävät kiinni koulutuksesta, vaikka elämässä olisi hankaluuksia.

Blogi

Tutkijan tärkein työkalu on luottamus

Kirjoittajat: Mari Käyhkö, Päivi Armila Julkaistu:

Nuoret pitävät kiinni koulutuksesta, vaikka elämässä olisi hankaluuksia.

Kun tutkija tapaa tutkimukseensa osallistuvia nuoria vuosien mittaan lukuisia kertoja, suhde syvenee ja luottamus tuo esiin yllättäviä seikkoja.

Mielen järkkymiset, vuosien kuluessa kehkeytyneet, hoitoa vaativat masentumiset ja uupumiset, kitkat rakkaussuhteissa ja väkivaltaiset välirikot vanhempiin tai muihin sukulaisiin piirtyvät esiin aikuistuvien nuorten ongelmina tutkimuksessamme. Seuraamme vuonna 2000 syntyneitä nuoria teini-iästä varhaiseen aikuisuuteen, aina vuoteen 2025 asti.

”Nuoret ajassa” -tutkimushankkeessa on takana seitsemän vuoden rupeama. Sen kuluessa olemme päässeet tutustumaan varsin monipuolisesti ja läheisesti 16 itäsuomalaisen kehkeytyvän aikuisen elämismaailmoihin. Olemme haastatelleet nuoret kaksi kertaa jokaisena hankevuonna.

Julkisessa keskustelussa syitä nuorten ongelmiin haetaan useimmiten esimerkiksi koulutusyhteiskunnan paineista tai kilpailemiseen ja itsen loputtomaan muokkaamiseen pakottavasta ajanhengestä. Kun elämänongelmista, kuten mielenterveyden häiriöistä, keskustelee nuorten itsensä kanssa, ne kuitenkin kiinnittyvät usein arkisiin elinympäristöihin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Tavallistenkin perheiden tavallisilla nuorilla voi olla vaikeuksia matkallaan aikuisuuteen.

Nuorten kuvailemat ongelmat kiinnittyvät usein arkisiin elinympäristöihin ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Vaikka yhteiskunnallinen konteksti haastaa aikuistuvat nuoret monenlaisiin kamppailuihin, heidän omat kokemuksensa on syytä ottaa vakavasti. Tutkimuksessa niiden tavoittaminen edellyttää sitä, että tutkimussuhdetta sävyttävät luottamus, tuttuus, avoimuus ja usein pitkäaikainen ymmärtävää intuitiota kehittävä yhteydenpito.

Kehkeytyvät ongelmavyyhdet ja riskialtis elämä

Viime vuosina tutkimuskeskustelujamme ovat sävyttäneet nuorten meille kertomat elämänongelmat: mielen yhtäkkiset järkkymiset, vuosien kuluessa kehkeytyneet ja hoitoa vaativat masentumiset ja uupumiset, kitkat rakkaussuhteissa tai väkivaltaiset välirikot vanhempiin tai muihin sukulaisiin. Meille tutkijoille ongelmat ovat tulleet usein yllätyksinä, sillä nuorten varhaisemmat vaiheet tai perhetaustat eivät ole vihjanneet ongelmille otollisiin oloihin. Mieltä jäytänyt paha olo on tullut näkyväksi ja muiden tietoon usein vasta purkauduttuaan esimerkiksi itsetuhoisena käyttäytymisenä.

Meille tutkijoille ongelmat ovat tulleet usein yllätyksinä, sillä nuorten varhaisemmat vaiheet tai perhetaustat eivät ole vihjanneet ongelmille otollisiin oloihin.

Jotkin nuorten kuvaamat elämänongelmat ovat liittyneet enemmänkin riskikäyttäytymiseen kuin mielessä muhivaan pahaan oloon. Jotkut tutkimuksemme nuoret miehet ovat peruskoulun jälkeen esimerkiksi hakeneet ja löytäneet seuraa vertaisryhmistä, joiden yhteisöllisyydessä vyyhtiytyvät alkoholi, huumeet, kaahailukulttuuri ja rikollisuus.

Elämässä kiinni, kaikesta huolimatta

Aikuistuvien nuorten elämässä tulevaisuutta koskevat pohdinnat ja tekemiset ovat tärkeitä ja velvoittaviakin. Tutkimuksemme ongelmiin ajautuneet nuorista jotkut ovat hakeneet ja saaneet apua mielenterveysalan ammattilaisilta, toiset ovat tukeutuneet perheeseen ja jotkut ovat päättäneet ottaa ”itseään niskasta kiinni”. Työyhteisössään ongelmiin joutunut on vaihtanut työpaikkaa ja kontrolloivasta parisuhteesta vapautunut on päättänyt elää omalta tuntuvalla tavalla. Opinnoistaan nuoret ovat pyrkineet pitämään kiinni.

Pitkässä tutkimussuhteessa nuoren mieltä kaihertavat asiat alkavat kaihertaa tutkijankin mieltä. Vaikeisiin elämänongelmiin joutuneiden nuorten kanssa toimittaessa tutkijalle joutuu ratkomaan monia eettisiä pulmia. Iso osa ongelmista koskee tutkimuksesta kirjoittamista, aineiston esille tuomista ja tutkimussuhdetta rakentaneen luottamuksen säilyttämistä.

Nuoren mieltä kaihertavat asiat alkavat kaihertaa tutkijankin mieltä.

Suurimpia kysymyksiä on kuitenkin se, miten uskottuna aikuisena voi tukea vaikeuksissa kamppailevaa nuorta elämänsyrjässä pysymisen pyrkimyksissä tunkeutumatta liian syvälle tämän elämään.

Kuva: Scott Webb / Unsplash

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli

Kirjoittajat

Mari Käyhkö YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtoriyhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Armila YTT, dosentti, nuorisotutkija, sosiologian yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Back to top