Skip to Content

Päätoimittaja Ulpukka Isopahkala_Bouret toimii professorina Turun yliopistossa.

Blogi

”Koulutuksen kilvoittelussa kaikki ei ole vain itsestä kiinni”

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

Päätoimittaja Ulpukka Isopahkala_Bouret toimii professorina Turun yliopistossa.

Päätoimittaja Ulpukka Isopahkala-Bouret  edistää professuurissaan koulutuksen tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Miten kiinnostuit omasta tutkimusalueestasi?

”Aloitin työurani Nokialla henkilöstön kehittäjänä ja kiinnostuin siellä tutkimaan asiantuntijatehtävissä toimivien työtehtävien muutoksia. Työkulttuurissa korostettiin matalia hierarkioita ja osaamisen kehittämistä, mutta kaikilla ei siltikään ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Korkeakoulutusta ei näennäisesti korotettu, mutta silti se, mitä oli opiskellut ja missä tuntui vaikuttavan urapolkuun enemmän kuin mitä annettiin ymmärtää. Kirjoitin aiheesta väitöskirjani.”

Miten tutkimus on muokannut maailmankuvaasi?

”Olen oppinut arvioimaan kriittisesti vallitsevia koulutuksen ja työelämän ihanteita koskevia puhetapoja. Tutkimuksissani olen tarkastellut muun muassa asiantuntijuuden muutosta, korkeakoulutukseen pääsyä ja korkeakoulutettujen työllistettävyyttä. Näkökulmina ovat olleet erilaiset ikään, sukupuoleen ja taustoihin kiinnittyvät neuvottelut ja koulutuksellinen tasa-arvo.”

Minkä asian haluat työlläsi muuttaa maailmassa?

”Vallitsevat puhetavat korostavat kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia, jos vain on kyvykäs ja valmis tekemään kovasti töitä tavoitteidensa eteen. Tutkimuksellani haluan osoittaa, että koulutus- ja työmarkkinakilvoitteluun on sisäänrakennettuna myös epäreiluja rakenteellisia ja kulttuurisia käytäntöjä, jotka eivät ole vain itsestä kiinni. Erityisesti kriittiset teoriat korkeakoulututkinnon painoarvosta työmarkkinoilla kiinnostavat minua.”

Mitä aikuiskasvatuksen tutkimus on opettanut sinulle ihmisistä oppijoina?

”Oppimista tapahtuu kaiken aikaa. Kuten kaikkea muutakin inhimillistä toimintaa, oppimistakin on syytä tarkastella kriittisesti aikaan ja paikkaan sidoksissa olevana sosiaalisena ja kulttuurisena käytäntönä.”

Mikä on ollut hienoin hetki tutkijanurallasi?

”Valintani kasvatustieteen professuuriin Turun yliopistoon vuonna 2021. Yliopistossani minulla on hyvät resurssit tehdä tutkimustani ja edistää sen kautta koulutuksen tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, joka on erityisalani.”

Kuva: Turun yliopisto

Lukuvinkki

  • Haltia, N., Isopahkala-Bouret, U., & Jauhiainen, A. (2019). Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ja aikuisopiskelijan opiskelumahdollisuudet. Aikuiskasvatus, 39(4), 276–289. https://doi.org/10.33336/aik.88081
  • Isopahkala-Bouret, U. &  Ojala, K.  (2022). ‘You can be taken more seriously’: Finnish business graduates’ perceptions of the employability and social prestige of their degrees. Journal of Further and Higher Education. https://doi.org/10.1080/0309877X.2022.2130196

Aikuiskasvatuksen toimituskunnassa on tusina tutkimuksen ja tiedejulkaisemisen asiantuntijaa. Esittelemme heidät ”Toimituskunta tutuksi” -sarjassa.

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top