Skip to Content

Annika Pastuhov saa Aikuiskasvatuksen toimituskunnasta perspektiiviä ja ideoita.

Blogi

”Haluan tukea uteliaisuutta ja tiedonhalua”

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

Annika Pastuhov saa Aikuiskasvatuksen toimituskunnasta perspektiiviä ja ideoita.

Miten kiinnostuit omasta tutkimusalueestasi?

”Kiinnostukseni on kasvanut ja kerrostunut vähitellen, kun olen saanut elämänkokemusta sekä yliopistosta että sen ulkopuolelta. Pidän tärkeänä, että kiinnostukseni kohteet elävät ja muuttuvat kokemusten ja tilaisuuksien mukaan.”

Miten tutkimus on muokannut maailmankuvaasi?

”Toivon, että tutkimuksen tekeminen on tehnyt ajattelustani tarkempaa ja auttanut ymmärtämään oman tietoni rajallisuuden. Tutkimus ja tutkimuksen tekeminen myös opettavat minua koko ajan lähestymään maailmaa kysymysten, ei vastausten, kautta.”

Minkä asian haluat työlläsi muuttaa maailmassa?

”Toivon voivani tukea uteliaisuutta ja tiedonhalua yhteiskunnassa.”

Mitä aikuiskasvatuksen tutkimus on opettanut sinulle ihmisistä oppijoina?

”Oppimista tapahtuu kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Kasvatuksen näkökulma voi tarjota hedelmällisiä näkökulmia ihmisten ja yhteisöjen ymmärtämiseen.”

Mikä on ollut hienoin hetki tutkijanurallasi?

”Hienoimpia ovat ne hetket, kun saa yhdessä toisten kanssa oivaltaa uusi asioita. Yksittäisten hetkien nimeäminen on miltei mahdotonta, ainakaan tuoreeltaan. Näin jälkikäteen pidän tutkijatohtorikauttani Linköpingin yliopistossa vuosina 2018–21 merkityksellisenä ajanjaksona omalle tutkijuudelleni ja verkostoitumiselleni. Oli myös hienoa saada tieto nykyisestä Suomen Akatemian tutkijatohtorin paikasta Åbo Akademissa.”

Mitä olet saanut työskentelystäsi toimituskunnassa?

”Olen päässyt osaksi innostavaa työyhteisöä, jossa minulla on arvokas näköalapaikka aikuiskasvatuksen kotimaiseen tutkimukseen ja mahdollisuus vaikuttaa siihen. Toimituskunnasta saan myös oppeja ja ideoita omaan tutkimukseeni sekä kirjoittamiseni jäsentelyyn ja selkeyttämiseen.”

Lukuvinkki

  • Professori Petri Salon kanssa kirjoittamassaan tiedeartikkelissa Annika Pastuhov paneutuu kansalaisuuteen  kansalaisopiston senioreiden puutyökurssilla.  Sen mahdollistama osallisuus on vaihtoehtoisen elämänhallinnan tavoittelua. Vapaan sivistystyön kansalaisuus näyttäytyy kurssilla omaehtoisena ja vaihtoehtoisena osallisuutena.
  • Pastuhov, A., & Salo, P. (2019). Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla: Etnografinen tutkimus kansalaisopiston senioreiden kädentaitojen kurssilla. Aikuiskasvatus, 39(3), 182–191. https://doi.org/10.33336/aik.85699

Aikuiskasvatuksen toimituskunnassa on tusina tutkimuksen ja tiedejulkaisemisen asiantuntijaa. Esittelemme heidät ”Toimituskunta tutuksi” -sarjassa.

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top