Skip to Content

Ulpukka Isopahkala-Bouret

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Kynästäni syntynyttä

Back to top