Skip to Content

Piia Silvennoinen

YTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu; aikuiskasvatustieteen dosentti (haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuva tutkimus), Turun yliopisto Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen 2023-
Back to top