Skip to Content

Päivi Hökkä

KT, jatkuvan oppimisen tenure track -professori, Tampereen yliopisto; kasvatustieteen dosentti (opettajankoulutus ja koulutusjohtaminen), yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
Back to top