Skip to Content

Pajan ohjaajien tuella selätetään yhteisten tutkinnon osien hankaluudet.

Blogi

YTO-paja tukee aikuisopiskelijaa haasteiden yli

Kirjoittajat: Kaisa Räty Julkaistu:

Pajan ohjaajien tuella selätetään yhteisten tutkinnon osien hankaluudet.

Ammatillisen koulutuksen yksi tavoite on tukea opiskelijoita sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Tavoitetta edistetään esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien opinnoilla, eli niin sanotuilla YTO-opinnoilla. Ne liitettiin aikuisten perustutkintoihin vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen uudistuksessa.

YTO-opinnot koostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta sekä valinnaisista opinnoista.

Aikuisopiskelijan monenlaiset haasteet

Oppiminen on joillekin aikuisille helppoa ja antoisaa, mutta toisille se tuottaa haasteita. Taustalla saattaa olla tunnistamatta jääneitä oppimisvaikeuksia, kuten lukemisen ja kirjoittamisen tai tarkkaavaisuuden vaikeuksia. Jos on lapsena tullut leimatuksi tyhmäksi ja laiskaksi touhottajaksi, leima saattaa vaikuttaa käsitykseen itsestä oppijana kielteisesti vielä aikuisenakin.

Yhä suurempi osa ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoista on maahan muuttaneita, joiden pitää omaksua ammatin lisäksi uusi kieli, suomi tai ruotsi. Opiskelu vieraalla kielellä on itsessään haaste, ja jos taustalla on muitakin vaikeuksia, oppiminen voi tuntua todella vaikealta.

Paja perustetiin käytännön tarpeeseen

Ammatillisissa oppilaitoksissa on kehitetty erilaisia tukitoimia opiskelijoiden tukemiseen. Seurasin keväällä 2022 aikuisopiskelijoille suunnatun YTO-tukipajan toimintaa. Paja perustettiin käytännön tarpeista, sillä vaikeudet YTO-opinnoissa saattavat viivästyttää aikuisten valmistumista tai jopa estää sen. Jotkut pajaan osallistuneet opiskelijat olivat suorittaneet kaikki ammatilliset aineet, mutta YTO-opinnot olivat syystä tai toisesta jääneet roikkumaan.

Vaikeudet YTO-opinnoissa saattavat viivästyttää aikuisten valmistumista tai jopa estää sen.

YTO-pajassa opiskelijoiden tukena oli YTO-ohjaaja ja vuoroviikoin YTO-aineiden opettajia. Opiskelijoita oli paikalla välillä vain kaksi, välillä viidestä kuuteen. Ohjaaja kävi opiskelijoiden kanssa läpi heidän suorituksiaan ja YTO-opintojen rakennetta sekä etsi kullekin sopivia opintojen suoritustapoja. YTO-aineiden opettajat kertasivat opiskelijoiden kanssa oppisisältöjä.

Ohjauksesta oivalluksia ja rohkeutta

Ohjauksen merkitys korostui, sillä monen opiskelijan oli vaikea hahmottaa tutkinnon ja yhteisten tutkinnon osien rakentumista. Opiskelijoilla oli myös vaikeuksia hahmottaa oppilaitoksen verkkoympäristöä ja opintojen erilaisia suorittamistapoja. Pajassa moni opiskelija sai oivalluksia ja onnistumisen iloa, kun uskalsi kysyä, erehtyä ja oppia.

Pajatoimintaa seuratessani huomasin, että suhteellisen pienet tukitoimet auttoivat opiskelijoita eteenpäin yhteisten tutkinnon osien suorittamisessa. YTO-paja tarjosi matalan kynnyksen tukea ja rohkaisua, ja niiden voimalla opiskelija saattoi tarttua aiheisiin, jotka olivat aiemmin tuntuneet vaikeilta.

Oikeus opiskella laajasti sekä ammatillisia aineita että kaikille yhteisiä, yleissivistäviä opintoja antaa aikuiselle mahdollisuuden laajaan yleissivistykseen. Se puolestaan avaa mahdollisuuden osallistua jatkuvaan oppimiseen, jatkaa opintoja korkeakoulussa ja osallistua laajasti yhteiskunnan toimintaan.

Kuva: John Schnobrich / Unsplash

Lisää aiheesta

  • Räty, K. (2023). Aikuisopiskelijoiden kokemuksia yhteisten tutkinnon osien (YTO) opiskelusta. Aikuiskasvatus, 43(3), 136–147. https://doi.org/10.33336/aik.127658
  • Aikuiset ja nuoret opiskelevat ammattiin yhteisissä koulutusohjelmissa – Aikuiskasvatus-tiedelehti pureutuu aikuisopiskelijoiden näkökulmasta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskasvatuksen teemanumeron tiedote 25.10.2023. https://tinyurl.com/TeemaAmmatillinenKoulutus
  • Toisen asteen ammatillinen aikuiskoulutus – Aikuiskasvatuksen teemanumeron julkistaminen. Kutsu ja ilmoittautumislinkki keskustelutilaisuuteen 28.11.2023. https://tinyurl.com/AKTeemanJulkkarit

 

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Kaisa Räty KT, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ammatillinen opettajakorkeakoulu
Back to top