Skip to Content

”Toimituskunta on antanut oivalluksia ja näkemystä omaankin tutkimukseen”, Piia Silvennoinen sanoo.

Blogi

”Sosiologia antaa ymmärrystä ihmisten toimintaan yhteiskunnassa”

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

”Toimituskunta on antanut oivalluksia ja näkemystä omaankin tutkimukseen”, Piia Silvennoinen sanoo.

Aikuiskasvatuksen toimituskuntalainen Piia Silvennoinen kouluttaa asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalall

Alkuaan Piia Silvennoinen opiskeli sosiologiaa. Sosiaaligerontologiasta hän  kiinnostui, koska halusi ymmärtää ikääntymistä yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Minkä asian haluat työlläsi muuttaa maailmassa?

”Haluan kouluttaa sosiaali- ja terveysalalle (sote) asiantuntijoita. Työskentelen yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa, ja olen vastuuopettaja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksessa, joka keskittyy sote-uudistuksen vaikutuksiin sote-alalla. Miten uudistus esimerkiksi muuttaa osaamisvaatimuksia ja työn tekemisen tapaa?”

Mitä aikuiskasvatuksen tutkimus on opettanut sinulle ihmisistä oppijoina?

”Sen, että aikuisten oppiminen ei ole yksiselitteinen ilmiö, vaan siihen vaikuttavat monet eri tekijät.”

Mikä on ollut hienoin hetki tutkijanurallasi?

”Väitöstilaisuus. Väitöstutkimukseni Jyväskylän yliopistoon käsitteli ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien kokemuksia ohjaavasta koulutuksesta.”

Mitä olet saanut työskentelystäsi toimituskunnassa?

”Olen oppinut paljon siitä, miten eri tavoin tiedeartikkeleita ja muita tieteellisiä tekstejä voi rakentaa. Samoin olen saanut käytännön vinkkejä omaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Toimituskunta on ollut minulle eräänlainen tieteellisen kirjoittamisen koulu. On myös ollut mielenkiintoista tutustua eri alojen toimijoihin.”

Kuva: Laurean arkisto

Toimituskunta tutuksi

  • Aikuiskasvatuksen toimituskunnassa on tusina tutkimuksen ja tiedejulkaisemisen asiantuntijaa. Lehden 40-vuotisuuden kunniaksi esittelemme heidät ”Toimituskunta tutuksi” -sarjassa. Yhteiskuntatieteiden tohtori Piia Silvennoinen on yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Lukuvinkki

  • Tiedeartikkelissaan ”Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä” Piia Silvennoinen ja Kirsi Ronkainen tutkivat kehittämishanketta ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusosastolla. Kävi ilmi, että moniammatillinen tiimi vaatii tuekseen selkeät vastuut ja tehokkaan sisäisen viestinnän.  Aikuiskasvatus, 39(1), 6-18. https://doi.org/10.33336/aik.80253
Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo FM, toimituspäällikkö, Kansanvalistusseura 0400396437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top