Tutkijan työhön kohdistuvat paineet yliopistolta ja yhteiskunnalta näkyvät roolien välisinä ristiriitoina

Tutkijoiden roolit ja identiteetit ovat muuttumassa huomattavasti aiempaa moniulotteisimmiksi, toteaa aikuiskasvatustieteistä väittelevä Taru Siekkinen.

28.11.2019