Tampereella kehitetään aikuiskoulutuksen kansainvälistä tietojärjestelmää

Tampereen yliopistossa kehitetään tietojärjestelmää, jonka avulla aikuiskoulutuksesta vastaavat toimijat ja päättäjät voivat kohdentaa veroeurot nuorten aikuisten koulutukseen ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen parhaalla tavalla.

15.11.2018