Sivistysvaltion tehtävä on ihmisyyden puolustaminen

Yhteiskunnan perusta on ihmisyys, ihmisiksi eläminen. Talous on yksi väline ihmiseksi elämisessä – siksi sitä on arvioitava sivistyksen lähtökohdista käsin, kirjoittaa filosofi Eero Ojanen Sivistyksen pelottomat -blogissa.

02.07.2023