Matala koulutus ja perhetausta ovat yhteyksissä talousvaikeuksien kokemisen riskiin nuorilla aikuisilla

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin nuoren aikuisuuden aikaisia taloudellisia vaikeuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

25.04.2019