Mahdollisuuksien tasa-arvo ei takaa koulutuksen tasa-arvoa

Koulutuksella voidaan edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, mutta päinvastainenkin pitää paikkansa, sanoo kasvatustieteen professori Ulpukka Isopahkala-Bouret professoriluennollaan.

16.03.2021