Hyvinvointivaltion rakenteet voivat sekä heikentää että pitää yllä eriarvoisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle

Koulutus- ja sosiaalipoliittisilla rakenteilla on yhteys ylisukupolviseen eriarvoisuuteen., osoittaa Heta Pöyliö väitöskirjassaan.

20.08.2019