Aikuiskasvatuksen kustantaja sitoutui TENKin ohjeisiin

Tutkimustieto on perustunut vertaisarvioitua Aikuiskasvatusta kustantavan Kvs-säätiön toimintaan aina. Sitoutuminen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin (TENK) vahvistaa sitä edelleen.

30.04.2021