Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden odotukset ohjaajan vastuusta vaihtelevat

Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat arvostavat erityisesti toimivaa henkilösuhdetta ohjaajan kanssa, kun taas ohjaajat korostavat enemmän ohjauksen akateemista prosessia, osoittaa Kalypso Filippou kasvatustieteen väitöskirjassaan.

29.10.2019