Skip to Content

Tavoite yhdistää, vaikka tiimiläiset ovat hajallaan ympäri maailmaa.

Blogi

Kuinka osaamista johdetaan hajautetussa organisaatiossa?

Kirjoittajat: Soila Lemmetty, Katja Köykkä Julkaistu:

Tavoite yhdistää, vaikka tiimiläiset ovat hajallaan ympäri maailmaa.

Työtä tehdään yhä enemmän virtuaalitiimeissä ja hajautetuissa organisaatioissa. Esihenkilöltä se kysyy kekseliäisyyttä.

Hajautussa organisaatiossa ihmiset työskentelevät toisistaan erillään, usein jopa eri mantereilla, mutta työn tavoite on yhteinen. Osaamisen johtamiseen tarvitaan niin intuitiota kuin verkostojen vahvistamista, jotta tiimien asiantuntemus saadaan kaikkien käyttöön.

INTUITIIVISET KOKEILUT:  Ellei osaamisen johtamiselle ole selkeitä rakenteita ja toimintatapoja, esihenkilö voi joutua hakemaan intuitiivisesti itselleen ja tiimilleen soveltuvia käytäntöjä. Intuitiivinen osaamisen johtaminen voi kuitenkin viedä epätasaisiin käytäntöihin organisaatiossa ja tehokkuuden puutteeseen.

VERKOSTOMAINEN YHTEISTYÖ: Hajautetuissa organisaatioissa tiimit tekevät läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Esihenkilön on tärkeä ymmärtää ja arvostaa verkostojen merkitystä. Yhteistyökumppaneiden osaamisen tunnistaminen, verkostojen yhteen tuominen ja verkostomaiseen toimintaan kannustaminen kuuluvat keskeisinä osaamisen johtamiseen. Esihenkilö toimii fasilitaattorina ja edistää sidosryhmien välistä yhteistyötä.

JAETTU VASTUU: Kun esihenkilö ei voi olla työntekijöiden arjessa jatkuvasti läsnä, toimintaympäristö haastaa yksilöitä vahvaan itseohjautuvuuteen. Vastuuta osaamisen kehittämisestä on tällöin jaettava esihenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Esihenkilö tunnistaa ja tukee osaamista, mutta työntekijöiden on välttämätöntä osallistua aktiivisesti oman osaamisensa. Se vaatii avointa keskustelua, voimaannuttamista ja työhyvinvoinnin tukemista.

Näin johdat osaamista

  1. Tunnista organisaatiosi tarve selkeydelle ja rakenteille: Pyri ymmärtämään, miksi intuitiivinen lähestymistapa on tällä hetkellä vallitseva ja huomaa sen rajoitukset.
  2. Kehitä verkostoitumistaitoja: Kun tiimit toimivat eri puolilla maailmaa, panosta työntekijöiden verkostoitumistaitojen kehittämiseen. Rohkaise tiimejäsi verkostoitumaan keskeisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Edistä tietojen ja resurssien jakamista verkostoissa.
  3. Kehitä jaettua vastuuta: Kannusta työntekijöitäsi osallistumaan aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseen. Luo avoimia keskusteluja, joissa työntekijät voivat ilmaista kehittämistarpeitaan ja tavoitteitaan. Tämä auttaa jakamaan vastuuta osaamisen kehittämisestä.
  4. Edistä voimaannuttamista ja työhyvinvointia: Tue työntekijöidesi itsetuntoa ja kompetenssia. Ole avoin virheiden hyväksymiselle ja kannusta kokeilemaan uusia asioita. Huolehdi työntekijöidesi työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
  5. Tee yhteistyötä ylemmän johdon kanssa: Luo yhteistyötä organisaation ylemmän johdon kanssa osaamisen johtamisen kehittämiseksi. Varmista, että organisaatio tarjoaa tarvittavat resurssit ja tuen selkeille käytännöille.
  6. Ole jatkuva oppija: Hajautetussa organisaatioympäristössä on tärkeää seurata alan kehitystä ja parhaita käytäntöjä. Ole valmis soveltamaan oppeja ja uusia ideoita osaamisen johtamiseen. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi.

Kuva: Chris Montgomery / Unsplash

Lisää aiheesta

  • Köykkä, K., Vähäsantanen, K. & Lemmetty, S. (2023). Esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta hajautetuissa organisaatioissa: Intuitiolla mennään ja verkostoissa johdetaan. Aikuiskasvatus, 43(1–2), 26–41. https://doi.org/10.33336/aik.126075
Jaa artikkeli

Kirjoittajat

Soila Lemmetty KT, dosentti, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
Katja Köykkä KM, maaohjelman erityisneuvonantaja, Fida International
Back to top