Pia Olsson

FT, dosentti, kansatieteen yliopistonlehtori, kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto

orcid

Kirjoitukset

Uskaltaa osata

Kun työelämä muuttuu, työelämätaidot saavat uusia painotuksia. Kyky vuorovaikutukseen ja rohkeus oman alan asiantuntijuuteen ovat keskeisiä taitoja, joita monialainen projektikurssi voi tukea.

Blogitekstiin