Hanna Mattila

TkT, maankäytön suunnittelun yliopistonlehtori, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

orcid

Kirjoitukset

Uskaltaa osata

Kun työelämä muuttuu, työelämätaidot saavat uusia painotuksia. Kyky vuorovaikutukseen ja rohkeus oman alan asiantuntijuuteen ovat keskeisiä taitoja, joita monialainen projektikurssi voi tukea.

Blogitekstiin