Korkeakoulujen on kehitettävä verkosto-osaamistaan    

 

     


    Lahja Karjalainen (2007). Kansainvälisen korkeakouluverkoston kehittäminen. Arviointitutkimus Barents Specialist -hankkeesta Rovaniemen ammattikorkeakoulussa

Lahja Karjalaisen väitöstutkimuksen mukaan korkeakoulujen verkostoitumista voidaan tehostaa ja nopeuttaa, kun määritellään selkeästi verkostoitumisen tavoitteet ja toimintatavat.

Hallintotieteiden lisensiaatti Lahja Karjalaisen tutkimuksen mukaan alueellisen vaikuttavuuden ja alueen kilpailukyvyn kehittäminen korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä edellyttää korkeakouluilta panostusta verkosto-osaamisen kehittämiseen. Korkeakoulujen verkostoitumiseen tarvitaan resursseja: osaamista, työaikaa, menetelmiä, rahaa ja tiloja. Tutkimuksessa painotetaan verkostoitumiseen sitoutumista organisaation eri tasoilla ja verkostoitumisen liittämistä strategiaan.

– Se edellyttää entistä tarkempaa tavoitteiden määrittelyä, yhteistyötä ja aktiivista toimintaa strategiassa määriteltyjen verkoston päämäärien hyväksi, Lahja Karjalainen sanoo.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös korkeakoulujen hanketoiminnan organisointia ja sen kehittämistä. Tutkimuksen mukaan projektimuotoinen kehittämistyö tulee kytkeä koko organisaation toiminnan suunnitteluun.

– Organisaation tulee olla vahvasti mukana yhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja omien kehittämiskohteiden määrittelyssä.

Tutkimuksen mukaan EU-hankkeet ovat tehottomia organisaatioiden kehittämiseen, koska hanketoiminta on tällä hetkellä organisaatioiden perustoiminnasta irrallaan. Hankerahoitus tulisi pilkkoa kansainvälisistä mammuttihankkeista paremmin kohteisiinsa sopiviksi pienemmiksi rahoituseriksi.

– Myös hankkeitten kokonaisvaikutukset tulisi selvittää ja pohtia julkisen rahoituksen vaikuttavuuden kehittämistä.

Koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun omissa strategioissa ja ohjeissa hanketoiminnan roolia on tutkimuksen mukaan vaikea hahmottaa, koska niistä ei käy ilmi mihin alueellisiin painopisteisiin tai haasteisiin kuntayhtymä ja ammattikorkeakoulu haluavat kohdistaa oman osaamisensa.

Tutkimuksessa seurattiin Lapin Yliopiston, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen sekä Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän yliopistojen yhteisen kehittämishankkeen vaikutusta Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkostoitumiskehitykseen.

Karjalaisen tutkimus on ensimmäinen Barents Specialists -tutkijakoulusta valmistunut väitös. Tutkijakoulua on rahoittanut EU ja Lapin lääninhallitus.

Taustatietoja väittelijästä

Lahja Karjalainen suoritti hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon Lapin yliopistossa 2001. Hän työskentelee Rovaniemen ammattikorkeakoulussa taloushallinnon yliopettajana.

Karjalainen puolusti väitöstutkimustaan 9. marraskuuta 2007 Lapin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen vastavittelijöinään olivat professori Pekka Ruohotie Tampereen yliopistosta ja professori Juha Kinnunen Kuopion yliopistosta. .Kustoksena toimii professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta.

  
 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590