Ryhmien laadukas oppiminen verkossa edellyttää hyvää suunnittelua    

 

     


Raija Hämäläinen (2008). Designing and investigating pedagogical scripts to facilitate computer-supported collaborative learning. Väitös 5.12.2008.

Opetuksen järjestäjillä on usein yltiöoptimistiset odotukset verkon välityksellä tapahtuvasta opetuksesta. Sen odotetaan korvaavan perinteisen opetuksen ja vievän vähemmän resursseja. Samanaikaisesti opettajilla ja oppijoilla on myös negatiivisia kokemuksia verkon kautta tapahtuvasta oppimisesta.

KL Raija Hämäläisen kasvatustieteen väitöskirja osoittaa, että hyvä suunnittelu ja resursointi ohjaukseen ehkäisevät näitä ongelmia. Hyvä ennalta suunniteltu pedagoginen käsikirjoitus auttaa oppijoita tietämään mitä, miten ja miksi pitää tehdä. Hämäläinen tutki erilaisia menetelmiä ohjeistaa ryhmien yhteisöllistä verkkotyöskentelyä.

Yhteistyö verkossa ei onnistu ilman suunnittelua

Hämäläinen havaitsi, että pelkän tehtävänratkaisuun tähtäävän ohjeistuksen lisäksi tarvitaan ohjeistusta siihen, miten ryhmän jäsenten tulisi toimia yhdessä. Verkko-oppimistehtävät tulisikin suunnitella siten, että ryhmän jäseniltä edellytetään kognitiivisesti korkeatasoista yhteistoimintaa, esimerkiksi ennalta järjestetyn konfliktin ratkaisemista. Etukäteissuunnittelu voidaan nähdä eräänlaisena oppijoiden toiminnan käsikirjoittamisena, jonka avulla ryhmän jäsenet ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa. Yhteisöllisen toiminnan käsikirjoittamisen erityinen etu on mahdollisuus virittää sellaisia yhteistyömuotoja, joita ei yleensä muuten ilmenisi, ja vähentää ei-toivottuja ryhmäprosesseja.

Hämäläisen mukaan käsikirjoitusta ja rooleja suunniteltaessa on syytä muistaa, ettei ennakkosuunnittelu saa muodostua liian hallitsevaksi, jotta oppijoiden luovuudelle ja yhdessä keksimiselle jää tilaa. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että erityyppisten ryhmien ohjauksen tarve vaihteli, mistä johtuen tulevaisuuden haasteena on löytää tilanteenaikaisen ohjauksen menetelmiä ennalta toteutetun käsikirjoituksen rinnalle.

Ennalta suunniteltua käsikirjoittamista voidaan hyödyntää kaiken tyyppisessä verkko-oppimisessa, jossa oppijoiden oletetaan työskentelevän yhdessä. Erityisen hyvin käsikirjoittaminen sopii kuitenkin uuden tyyppisiin virtuaaliympäristöihin, kuten oppimispelien suunnitteluun, jotka muodostavat tarinan ja tarjoavat mahdollisuuden havainnollistaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia perinteisestä oppimisesta poikkeavalla tavalla.

Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta autenttisissa oppimistilanteissa. Osatutkimukset toteutettiin syklisenä kokonaisuutena vuosina 2004–2007. Kahdessa osatutkimuksessa toteutettiin uusi peliympäristö ammatillisen oppimisen tarpeisiin ja kaksi osatutkimusta hyödynsi olemassa olevaa teknologiaa pyrkien vaiheistamisen avulla tukemaan korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllistä toimintaa.

Tietoja väitelleestä ja väitöksestä

Raija Hämäläinen (o.s. Moilanen) on kotoisin Suolahdesta ja tehnyt väitöskirjansa tutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa.

Hämäläinen puolusti väitöstutkimustaan, suomenkieliseltä nimeltään Yhteisöllisen verkko-oppimisen tukeminen pedagogisen vaiheistamisen avulla Jyväskylän yliopistossa vastaväittelijänään dosentti Lasse Lipponen Helsingin yliopistosta. Kustoksena oli professori Helena Rasku-Puttonen.

 
 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590