Tutkimuksia    

 

     


Tuoreimmat aikuiskasvatustieteen väitöstiedot ovat yliopistojen omilla sivuilla. Sivua ei päivitetä.

Pauliina Marjala(2009). Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus. Väitös Oulun yliopistossa 20.2.2009.

Anna-Liisa Lämsä (2009). Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä – lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Väitös Oulun yliopistossa 6.2.2009.

Anne Maria Rouhelo (2009). Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla. Väitös Turun yliopistossa 30.1.2009.

Olli-Pekka Moisio (2009). Essays on Radical Educational Philosophy. Väitös 30.1.2009 Jyväskylässä.

Varpuliisa Korpivaara (2009). Opintokeskuksen itsearviointi – muuttuuko sana toiminnaksi? Väitös Lapin yliopistossa 23.1.2009.

Helena Ahonen (2008). Rehtoreiden kertoma johtajuus ja johtajaidentiteetti. Väitös 19.12.2008.

Raija Hämäläinen (2008). Designing and investigating pedagogical scripts to facilitate computer-supported collaborative learning. Väitös 5.12.2008.

Kirsi-Marja Saurén (2008). Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Väitös 30.11.2008.

Kaisa Turpeenniemi (2008). Siedä olevaa, muuta tulevaa. Hyvinvointialojen opettajien stressin kokeminen

Satu Uusiautti (2008). "Tänään teen elämäni parhaan työn" Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana

Sirkka Saranki-Rantakokko (2008). Luokkahuoneista verkostomaiseen virtuaaliopetukseen - Tutkimus muutoksen johtamisesta ammattikorkeakoulussa

Riitta Käyhkö (2007). "Positiivinen suhtautuminen edesauttaa kehittymistä" Ammattikorkeakoulu asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden käsitysten mukaan.

Lahja Karjalainen (2007). Kansainvälisen korkeakouluverkoston kehittäminen. Arviointitutkimus Barents Specialist -hankkeesta Rovaniemen ammattikorkeakoulussa

Maire Syrjäkari (2007). Opettaja ohjaajana verkossa - tuutoreiden kokemuksia verkko-ohjaamisesta Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssilla
   
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590