Tiedeartikkeliperusteluita    

 

     


Kati Tikkamäki
Tunnetyössä oppiminen – tarkastelussa saattohoitajan työ

Kati Tikkamäen artikkeli käsittelee koskettavaa ja tärkeää aihetta.
Artikkeli on hyvin kirjoitettu, sujuva ja mielenkiintoisesti luotu kokonaisuus, joka pitää
lukijansa otteessaan alusta loppuun asti. Artikkeli kuvaa käytännönläheisesti ja helppolukuisesti saattohoitajan työtä tunnetyönä. Artikkeli jäsentää uskottavasti oppimista tunnetyössä tuoden uutta näkökulmaa oppimiseen. Suorat lainaukset havainnollistivat aineistosta tehtyä tulkintaa.

Artikkeli on teoreettisesti perusteltu kokonaisuus, missä oppiminen nivoutuu luontevasti ja kohdespesifisesti kuvattavaan hoitotyön arkeen. Artikkeliin valittu osa väitöskirja-aineistosta avataan teoreettisesti jäsentyneellä tavalla siten, että etnografisessa seurannassa myös tutkija oli luontevasti mukana.

Teksti on vivahteikas ja eläväinen. Kirjoittajan etnografisen tutkijan tausta näkyy tekstityylissä myönteisellä tavalla. Tunnetyöstä on harvoin osattu kirjoittaa näin analyyttisesti.

Kati Tikkamäen artikkeli on koskettava arjen oppimisen ylistys.

Artikkeli ilmestyi Hoiva, vastuu ja huolenpito -teemanumerossa 4/2007. Artikkeli on tallennettu Kansalliskirjaston ylläpitämään Elektra-tietokantaan.


 

 
 
Tunnetyössä oppiminen – tarkastelussa saattohoitajan työ
 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590