Tiedeartikkeliperusteluita    

 

     


Piia Silvennoinen

Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ja ohjaava koulutus (2/2002)

Toimituskunta painottaa valinnassa yhtäältä artikkelin aiheen a lähestymistavan puhuttelevuutta, toisaalta sen merkitystä lehden luonteen ja toimitustavan kehittämiselle. Piia Silvennoisen artikkeli tuo konkreettisesti ilmi aikuiskasvatuksen ajankohtaista politiikkojen ja mallien merkityksiä aikuisten elämässä. Se perustuu ohjaavan koulutuksen merkitystä arvioivaan sosiologian ja sosiaaligerentologian väitöskirjatutkimukseen ja siinä toteutettuun kahdentoista ESR_koulutusprojektiin Verso osallistuneen pitkäaikaistyöttömän haastatteluun.

Artikkelin lähtökohtana on se. miten ohjaava koulutus kohtelee yli 45-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, joiden tulisi jäsentää elämäänsä uudelleen. Silvennoisen haastattelemat ohjaavaan koulutukseen osallistuneet eivät suinkaan miellä koulutusta keinoksi parantaa elämänhallintaansa, vaan he saattavat kokea asian sen murentamisena. Monelle heistä koulutus tuntui kulttuurisesti vieraalta tavalta parantaa työllistymismahdollisuuksia. Kirjoittaja mukaan koulutus koetaan kontrollijärjestelmänä, joka saattaa vähentää yksilön autonomian ja elämänhallinnan tunnetta.

Ohjaava koulutus on uusi ja laajeneva aikuiskasvatuksen muoto. Piia Silvennoisen artikkeli nostaa esiin kysymyksiä sen kasvatuksellisista perusteista ja käytännön toteutuksesta tavalla, joka herättää keskustelua ohjaavan koulutuksen tilasta ja kehittämisestä kohteitaan kunnioittavaan ja elämänhallintaa tukevaan suuntaan.

Valinnassa toimituskunnalle oli tärkeää myös artikkelin valmistumisprosessi. Ehkä juuri Aikuiskasvatus-lehden profiiliin sopii se, että lehden toimittaminen on kaikille osallistujille myös oppimisprosessi. Piia Silvennoinen hyödynsi julkaisuprosessin alkuvaihee3ssa saamansa kriittiset asiantuntijalausunnot ja toimituksen kommentit ja muokkasi artikkeliaan uudelleen tieteellisesti laadukkaaseen ja luettavuudeltaan julkaistavaan asuun. Toisaalta toimituskunnassa artikkelin kehittyvät versiot saivat aikaan kumuloituvaa keskustelua sen aiheesta, tarkoituksista ja argumentaatiosta tavalla, joka oli tärkeää lehden yleisen kehittämisen kannalta.

Artikkeli on tallennettuna Kansalliskirjaston ylläpitämässä Elektra-tietokannassa.

 

 
 
 
Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ja ohjaava koulutus
 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590