Tiedeartikkeliperusteluita    
       

 

Mikko Perkiö (2008): Lukutaitotutkimuksen käsitekartta

   
       


Mikko Perkiön artikkeli edustaa aikuiskasvatustutkimuksen hajanaisella sekä usein yksittäisiin ja rajattuihin konteksteihin pitäytyvällä kentällä harvinaisen laaja-alaista ja kunnianhimohimoista pyrkimystä lukutaitotutkimuksen ja sen käsitteiden kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen ja kuvaamiseen.

Artikkeli alkaa vaivoin kyseenlaistettavalla toteamuksella: ”Lukutaito on tärkein oppimisen ja opiskelun edellytys.”

Artikkelin ansioita ovat ensinnäkin usean toisiaan samanaikaisesti haastavan ja täydentävän lukutaitotutkimuksen perinteen ja lähestymistavan tiivis esittely. Toiseksi Mikko Perkiö onnistuu tiivistämään toisiaan haastavat lukutaidot ja tutkimusperinteet käsitekarttaan, jossa artikkelin aiheen voi tulkita palautuvan aikuiskasvatuksen peruskysymyksiin globaalissa mitassa. 
Siinä sivussa tulee kuvatuksi aikuiskasvatuksen lyhyt historia lukutaitoasteen edistämisestä radikaalin aikuiskasvatuksen kautta medialukutaidon haasteisiin globaalissa informaatio- ja mediayhteiskunnassa.

Lukutaitoa tarkastellaan samanaikaisesti kontekstisidonnaisesti ja universaalisti, artikkeli liikkuu yhtä aikaa sekä meillä että muualla. Artikkelin aiheella ja käsittelytavalla on, kuten aikuiskasvatuksellakin tulisi aina olla, yhteiskunnallista, sosiaalista ja poliittista merkitystä. Sille löytyy tulevaisuudessa laajaa käyttöä niin aikuiskasvatuksen kuin usean muun tieteenalan opinnoissa.

Artikkeli on julkaistu Aikuiskasvatuksen numerossa 2/2008. 
Mikko Perkiö (2009). Lukutaitotutkimuksen käsitekartta

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590