Tiedeartikkeliperusteluita    

 

     


Reijo Miettinen
Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja esineellinen toiminta

Reijo Miettisen artikkeli on lukijalleen vaativa, mutta antoisa lukukokemus. Miettinen on ottanut aiheeseen näkökulman, mikä asettuu totuttujen ajatusrakennelmien kanssa vastavirtaan. Tehdessään niin hän samalla haastaa lukijat ja ohjaa heidät aktiivisiksi osallisiksi suhteessa käsiteltävään aiheeseen.

Reijo Miettisen artikkelin aihe, konstruktivistinen oppimisnäkemys, elää ajassamme, ja sitä käytetään runsaasti oppimisen selitysmallina. Oppimisen arkikielenkäytössä, myös tiedeyhteisöjen sisällä, sitä kuitenkin käytetään usein vailla syvempää merkitystä. Miettisen artikkeli etsii konstruktivistisen oppimiskäsityksen sisältä eroja merkityksissä, tulkinnoissa ja sovelluksissa sekä ryhmittää niihin liittyviä teorioita uudella tavalla. Reijo Miettisen artikkelissa on kunnianhimoinen ja rohkea ote.

Miettisen artikkeli on teoreettisesti vankka ja kirjoittaja perustelee näkemyksensä tieteellisesti kestävällä tavalla. Artikkeli jäsentää eri konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntaukset hyvin ja tuo raikkaalla ja tuoreella otteellaan uutta oppimiskeskusteluun. Näin artikkeli edistää oppimisen teorianmuodostusta. Se palvelee myös aikuiskasvatuksen käytäntöä, sillä myös käytännön aikuiskasvatustyö tarvitsee napakkaa, selkeästi jäsentävää, keskustelua herättävää, uusia ajatuksia tuovaa ja laaja-alaisesti aihettaan käsittelevää oppimisen tieteellistä tarkastelua.

Aikuiskasvatuksen artikkelit on tallennettu Kansalliskirjaston ylläpitämään Elektra-tietokantaan. 
 

Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja esineellinen toiminta

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590