Tiedeartikkeliperusteluita

Minna Mattila-Aalto: Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 1/2012.

   

 

     


Toimituskunnan mukaan artikkeli avaa aikuiskasvatustutkimuksen kohteeksi sellaisia sosiokulttuurisen työn näkökulmia, jotka ovat jääneet alan tutkimuksessa vähälle huomiolle. Se nostaa esiin yhteiskunnallista keskustelua ja muistuttaa ongelmasta, jolle ei ole kyetty tai haluttu tehdä mitään.

Yhä suurempien tulo- ja kulttuurierojen yhteiskunnassa tarvitaan kokonaan uudenlaista herkkyyttä tunnistaa erilaisia sosiokulttuurisia todellisuuksia, joiden keskellä suuri osa aikuisväestöstä elää.

Aikuiskasvatustutkimuksessa on huomioitava tutkimusalueita, jotka liittyvät tavallisen arjen hallintaan ja oppimiseen sekä tarpeisiin synnyttää uudenlaisia toiminnallisia innovaatioita ja uudistavan kulttuurityön muotoja ja käytäntöjä.

Artikkeli tuo tuoreita näkökulmia sekä yhteiskuntatutkimukseen että aikuiskasvatustutkimukseen. Niiden tärkeä tehtävä on paitsi tuoda uutta tietoa myös muistuttaa siitä, mikä jo varsin hyvin tiedetään, mutta mikä on jäänyt muiden asioiden varjoon.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvin kirjoitettu tiedeartikkeli, joka etenee loogisesti ja muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden.

 

 

 
 

 

 
 
 
       
       
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590