Tiedeartikkeliperustelut

Kasvatustieteen tohtori Annukka Jauhiaisen artikkeli Opetustyö ja sukupuoli uusliberalistisessa yliopistossa, Aikuiskasvatus 3/2012

   

 

     


Suomen yliopistolaitos on muuttunut monin tavoin 1990-luvulta tähän päivään. Muutos on paljolti ylikansallisten koulutuspoliittisten vaikutusten ja mallien ilmentymää. Uusliberalististen oppien toimeenpano uuden julkisjohtamisen kanssa on johtanut ’akateemisen kapitalismin’ esiin nousuun yliopistoissa.

Historiallisessa tarkastelussa yliopistolaitos näyttäytyy yhteiskunnalliseen eliittiin lukeutuvien miesten hallitsemana instituutiona. Kuten Annukka Jauhiainen toteaa, miehet ovat määritelleet, mitä tiede, tietäminen ja niihin perustuva korkein opetus ovat. Yhtä aikaa uusliberalistisen yliopiston muotoutumisen kanssa yliopistot ovat naisistuneet: yhä suurempi osa opiskelijoista, tohtorikoulutettavista ja henkilöstöstä on naisia. Naiset ja miehet tosin sijoittuvat edelleenkin eri tavalla yliopiston vallan ja arvostuksen hierarkioihin. Vuoden tiedeartikkeli pureutuu monipuolisesti juuri tähän ajankohtaiseen teemaan: miten naisistuva työ erityisesti opettaminen on muuttunut markkinamekanismien omaksumisen ja uudenlaisten vallankäyttömallien soveltamisen seurauksena.

Jauhiaisen selkeän analyyttista tekstiä on miellyttävää lukea. Hänellä on kyky välittää sanomansa muillekin kuin yliopistotutkijoille. Jauhiaisen teksti houkuttaa lukijaa osallistumaan keskusteluun. Laaja perehtyneisyys niin Suomessa kuin muissa maissa tehtyyn tutkimukseen jäsentää erinomaisesti yliopistolaitoksen ja opetustyön muutosta.
Vuoden tiedeartikkelina antamansa näytön perusteella Annukka Jauhiaiselta on lupa odottaa vastaavankaltaista terävää analyysiä Opetus- ja kulttuuriministeriössä 2011 laaditun yliopistojen uuden rahoitusmallin vaikutuksista opetuksen ja tutkimuksen käytäntöihin, miesten ja naisten työhön sekä mies- ja naisvaltaisten alojen arvostukseen ja resurssointiin.

 
 

 

 
 
 
       
       
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590