Tiedeartikkeliperusteluita    

 

     


Vesa Huotari
Yliopisto tiedonhallintana – tapausesimerkkinä ammattikasvatus

Vesa Huotari tarkastelee artikkelissa tietoa, tiedon luonnetta, sen omistamista, hallintaa ja pyrkimystä tietovaltaan. Liki myyttisesti yliopistollinen tieto on mielletty julkiseksi ja jopa arvoksi sinänsä, kun taas sille vastakohtainen tieto kilpailuedun tavoittelun piiriin kuuluvaksi yksityiseksi tiedoksi. Kirjoittaja riisuu yliopistolliselta tiedolta sen sädekehää osoittamalla, millä keinoin yliopistollisessa tiedonhallinnassa suljetaan ulos ja auktorisoidaan vallitseva tieto ja asiantuntemus.

Erot tiedon valtablokkien välillä ovat kuitenkin liudentumassa. Käytännön esimerkiksi kirjoittaja tuo tiedonhallinnan maastossa itseään uusasemoivan ammattikasvatuksen. Artikkeli on pohdiskeleva, älyllinen ja tiedon muuttuvasta luonteesta keskusteluun haastava.

Artikkeli julkaistiin Aikuiskasvatuksen numerossa 1/2005

Artikkeli on tallennettuna Kansallliskirjaston ylläpitämään Elektra tietokantaan

 

 

 

 
 
 
Yliopisto tiedonhallintana – tapausesimerkkinä ammattikasvatus
 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590