Tiedeartikkeliperusteluita    

 

     


Kai Hakkaraisen, Sami Paavolan ja Lasse Lipposen artikkeli ”Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin” (1/2003)

Kai Hakkaraisen,Sami Paavolan ja Lasse Lipposen artikkeli on omassa lajityypissään esimerkillinen. Artikkelin kuvaama siirtymä omaksuvasta uutta luovaan oppimiseen ravistelee vasta omaksuttuja organisaatio- ja oppimiskäsityksiä. Kirjoittajat kykenevät analyyttisesti, perustellusti, selkeästi ja tiiviisti kokoamaan ja esittelemään oman innovatiivisen tietoyhteisön mallinsa, joka perustuu useaan laaja-alaiseen ja kompleksiseen malliin ja viitekehykseen.

Artikkeli muodostaa hyvän ja tiiviin kokonaisuuden johdattaen lukijan miellyttävästi esimerkiksi Nonakan ja Takeuchin, Engeströmin ja Bereiterin innovaatioyhteisömallien keskeisiin lähtökohtiin ja tulemiin. Teoreettisuudestaan huolimatta se puhuttelee myös käytäntöä. Kirjoittajat eivät myöskään pyri sanomaan asiasta viimeistä totuutta, vaan artikkelille on ominaista teoreettinen kehittämishakuisuus.


 

 
 
 
Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin
 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590