Tiedeartikkeliperusteluita

Eeva Anttila: Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana

 

   


Eeva Anttilan artikkelin aihe, kehollisuus ja kehon välittämä tieto, on Aikuiskasvatus-lehdessä harvoin käsitelty tai edes sivuttu näkökulma oppimiseen.

Artikkeli haastaa kartesiolaisen dualismin, joka jakaa olevaisuutemme toisaalta fyysiseen tosiolevaan ja ihmisen henkiseen puoleen, ajattelu sen perusominaisuutena. Anttilan mukaan tapamme ja mahdollisuutemme hahmottaa maailmaa on sidoksissa kehollisuuteemme. Ajattelumme rakentuu sille, miten kehomme vastaanottaa, kuljettaa ja tuottaa tietoa ja miten aivot ja hermosto osallistuvat sen kuljettamiseen ja tulkintaan sekä siihen, miten konkreettisesti toimimme fyysisessä, sosiaalisessa ja ideaalisessa maailmassa.

Näin artikkeli nostaa fyysisyyden, kehollisuuden, aistillisuuden ja tunteet tärkeäksi näkökulmaksi oppimisen ymmärtämisessä.

Tiiviisti kirjoitettu, samalla syvälle ja laajalle luotaava artikkeli on ajankohtainen ja laajavaikutteinen. Vaikka otsikkonsakin mukaisesti Anttila tarkastelee tanssijoiden kehollista tietoa, hänen artikkelinsa stimuloi lukijan ajatuksia siihen, mihin sen nostamaa näkökulmaa voi soveltaa
koulutuksen arjessa.

Artikkeli ilmestyi Aikuiskasvatuksen teemanumeossa Taiteet, luovuus ja innovatiivisuus aikuisen oppimisessa, 2/2009.

Eeva Anttila: Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana
     
     
     
 
 
 

 

 
 
 
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590