Työelämän tutkimuksesta uusinta uutta    

 

     
   

Tuula Heiskanen, Minna Leinonen, Anu Järvensivu & Simo Aho (toim.) (2008). Kohti uutta työelämää. Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. Tampere University Press.

Kirjassa etsitään vastausta siihen, miten työnteon moninaistuminen, palveluvaltaistuminen ja tietotyön lisääntyminen muuttavat työntekoa. Miksi innovaatioiden ja oppimisen merkitys on kasvanut työelämässä? Ja miten tutkimus voi antaa positiivisen panoksen työelämän kehittämiseen? Teos hakee myös vastauksia siihen, olemmeko matkalla kohti uutta työelämää.

Kirja on tarkoitettu työelämän tutkijoille ja tutkimustiedon soveltajille työelämässä, työelämän kehittäjille ja päätöksentekijöille. Kirja on tarkoitettu myös soveltuvaksi oppikirjaksi korkeakoulu- ja yliopistotasoisiin opintoihin.

Teoksesta on tulossa vuoden 2009 aikana arvio Aikuiskasvatus-lehdessä. 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590