Oppiminen muutoksessa    

 

     


     

Jaakko Virkkunen & Heli Ahonen (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline oppimiskäytäntöjen uudistamiseen.Infor. 130 sivua.

Käsitykset osaamisesta, oppimisesta ja kehittämisestä ovat peräisin vakaalta massatuotannon aikakaudelta 1900-luvun alusta. Nopeasti muuttuvassa markkinoiden ja informaation maailmassa on kehittymässä uusi työn tyyppi, yhteiskehittelytyö, jossa tarvitaan erilaista oppimista ja osaamisen johtamista.

Kirjassa kuvataan Elisa Oyj:n ja Helsingin yliopiston kehitystyötä, jossa rakennettiin ja testattiin uutta osaamisen johtamisen, organisaation oppimiskäytäntöjen uudistamisessa käytettävää Muutoslaboratorio-välinettä ja siihen kytkeytyvää toiminnan teoriaa ja ekspansiivista oppimista.

Kun työ muuttuu, muuttuu myös oppiminen. Kirjoittajat tekevät ymmärrettäväksi työn ja oppimisen murroksen. Tulokset tiivistetään sekä muutoslaboratoriomenetelmän käytön teeseinä että kuutena kärjistettynä vastakkain asetettuna argumenttina. Kirja tarjoaa lukijalle haasteellista ajateltavaa.

(Otteita Aikuiskasvatuksessa ilmestyvästä Susanne Gardemeisterin kirjoittamasta arviosta)

 

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590