Opinpaikat. Elämänkulkuja sivistyskansan elämänkerrassa    

 

     


   

Opinpaikat. Elämänkulkuja sivistyskansan elämänkerrassa
Esko Hartikainen, Päivi Harinen ja Leila Hurmalainen (toim. 2007). Opinpaikat. Elämänkulkuja sivistyskansan elämänkerrassa. Kansanvalistusseura.

”Teoksessa lähestytään yksilöiden opinpaikkoja ja sivistyksen yhteiskuntaideologista ideaa korostuneen voimakkaasti kansakunnan näkökulmasta: miten kansakunta luodaan ja miten kansakuntaa ylläpidetään. Tämä näkyy teoksen rakenteessa, jossa sovelletaan yksilön elämänkaaren vaiheita. Suomalaisen kansakunnan kehitys on jaettu neljään vaiheeseen: perimä, syntymä ja lapsuusvaiheeseen, täysi-ikäistymiseen ja -valtaistumiseen, aikuisaikaan sekä kolmanteen ikään ja uusiin alkuihin.

Elämänkaareen paneutuva kansakunnan kehityksen vaiheistaminen on kirjoittajien strateginen valinta, joka rakentaa teoksen luettavuuden hyväksi. Samalla ratkaisu merkitsee kuitenkin sitä, että kansankunnan kehitys tulee kuvatuksi valtavirran kertomuksena, akanvirrat ja joen pienet sivuhaarat häipyvät näkymättömiin.

Lukijana minulle syntyi kuva siitä, että teoksen kirjoittajat ovat sivistyneistä ihmisiä. ”

(Ote Juha Varilan arvostelusta Aikuiskasvatuksessa 3/2008)

Kirjan tilaus »

 

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590