Innovaatioympäristön monet kasvot    

 

     


     

Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (toim. 2008). Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press. 363 sivua

Innovatiivisuus ja innovaatioiden keskeinen rooli globaalissa taloudessa on yleisesti tunnustettu. Myös Suomi ja sen alueet uskovat innovaatioympäris-töjen merkitykseen. Keskustelusta saa ajoittain käsityksen, että olisi olemassa innovaatioympäristön ihannemalli, joka olisi mahdollista sovittaa alueelle kuin alueelle.

Innovaatioympäristöt heijastelevat kuitenkin aina kyseisen alueen kulttuureja, teollisuudenaloja ja taakse jäänyttä kehityspolkua. Innovaatioympäristöjä ei voi ymmärtää ymmärtämättä organisaatioiden ja ihmisten tavoitteita, intressejä ja toimintaa. Innovaatioympäristö on aina "jonkun" ympäristö.

Kirjassa kuvataan innovaatioympäristöjä ja alueellista innovaatiopolitiikkaa erilaisten toimijoiden näkökulmasta. Kirja nostaa esiin yhden alueen monet innovaatioympäristöt, maaseudun innovaatioympäristöt, käytäntölähtöisen innovaation sekä monenlaisten toimijoiden erilaiset roolit innovaatioympäristöissä. Lisäksi kirjassa etsitään uudenlaisen itseuudistavan kehittämis-toiminnan perustoja.

Teoksesta on tilattu arvio Aikuiskasvatukseen 2/2009.

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590