Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen    

 

     


     

Eero Sormunen & Esa Poikela (toim.) (2008). Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere University Press.

Professorien Eero Sormunen ja Esa Poikela toimittama artikkelikokoelma Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen on tärkeä suomenkielinen avaus informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen globaaliin yhteiseen kiinnostukseen kohteeseen: oppijoiden itsenäisen tiedonhankinnan ja oppimisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Kirja on tutkimusprojektin tuotos: Suomen Akatemia rahoittaa vuosina 2006 – 2009 Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen laitoksen yhteistä hanketta WebSeal, jonka tarkoituksena on tuottaa uutta ymmärrystä kahden tieteenalan yhdistävän teoreettisen pohdinnan ja empiiristen tutkimusten kautta.

Artikkeleista koostuva teos jakaantuu kolmeen osioon. Aluksi paalutetaan lähtökohta ja esitellään perinteiset informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen erilliset lähestymistavat tutkimuskohteeseen.
Teoksen toisessa osassa avataan informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankinnan ja oppimisen organisoinnin yhteyksiä. Kolmas osio Tiedonhankinnan uudet taidot keskittyy kouluoppimiseen.

Esitelty teos on tärkeä oppilaidensa esitelmän teon ohjaamista pohtiville opettajille. Kirja ei anna opetusreseptejä eikä päästä lukijaansa helpolla. Myös informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen tutkijoille, opiskelijoille, kirjastonhoitajille ja informaatikoille artikkelikokoelma avaa näkökulmia globaaliin aihepiiriin.

(Otteita Liisa Niinikankaan Aikuiskasvatuksessa ilmestyvästä kirjan arviosta)

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590