Hannele Niemen elämäntyön kunniaksi    

 

     


   

Arto Kallioniemi, Auli Toom, Martin Ubani, Heljä Linnasaari & Kristiina Kumpulainen (toim.) (2008). Ihmistä kasvattamassa. Koulutus – arvot – uudet avaukset- [Cultivating Humanity: Education – Values – New Discoveries]. Professori Hannele Niemen juhlakirja. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Professori Hannele Niemi on maamme tunnetuimpia kasvatustieteilijöitä. Hän on pitkään työskennellyt kasvatuksen ja opettajankoulutuksen kysymysten parissa Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Niemen oma tutkimustoiminta käsittelee muun muassa koulutuspolitiikkaa, opettajuuden rakentumista, opettajankoulutusta sekä uskonnon didaktiikkaa. Niemi on omissa tutkimuksissaan keskittynyt tarkastelemaan ihmisen mahdollisuuksia, vastuuta, tehtävää ja identiteettiä muuttuvassa maailmassa. Professori Niemi on innovatiivinen kehittäjä, jonka työlle on ominaista uusien avauksien löytäminen ja mahdollistaminen.

Ihmistä kasvattamassa – professori Hannele Niemen juhlakirja rakentuu kolmen teeman pohjalle: kehittyvä korkeakoulupolitiikka, tutkimusperustainen opettajankoulutus ja innovatiivinen ainedidaktiikka sekä arvokasvatus. Kirjan kirjoittajat ovat alansa johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja toimijoita. Kirja avaa uusia lähestymistapoja korkeakoulupedagogiikkaan, opettajankoulutukseen ja ainedidaktiikkaan.

Teoksesta ilmestyy arvio Aikuiskasvatuksessa vuoden 2009 aikana.

  
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590