Hiljaisesta tiedosta uusinta uutta    

 

     


   

Auli Toom, Jussi Onnismaa ja Anneli Kajanto (toim.) (2008). Hiljainen tieto – tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. Kustantaja: Kansanvalistusseura. 360 sivua.

Kirjan käsitteellisenä taustana vaikuttaa unkarilaisen tiedemiehen ja filosofin Michael Polanyin hiljaisen tiedon käsitteen määritelmä, jonka hän kiteytti jo noin viisikymmentä vuotta sitten. Polanyin mukaan voimme tietää enemmän kuin osaamme kertoa. Polanyin mukaan oikeastaan asumme keskellä hiljaista tietoa. Siitä lähtien käsite on laajentanut ymmärrytämme asiantuntijoiden ajattelusta ja työstä.

Teos etenee hiljaisen tiedon monimuotoisesta käsitteenmäärittelystä hiljaisen tiedon arjessa ilmenemiseen. Kirjassa paneudutaan hiljaisen tiedon siirtämiseen sekä hiljaisen osaamisen ja taitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen osana ammatillista toimintaa.

Hiljainen tieto liittyy ikäjohtamiseen sekä vahvasti emotionaalisuuteen.

(Otteita Anu Kuikan arviosta lehdessä Vanhustenhuollon uudet tuulet 5/2008; Teos on arvioitu Aikuiskasvatuksessa 3/2008 arvion kirjoittajana Olli Nuutinen.).

Kirjan tilaus »

 

 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590