Yhteisöllisyys liikkeessä.
Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja
   

 

     


Tässä ajassa riittää puhetta yhteisöllisyydestä. Myös yhteisön ja yksilön vastuusta puhutaan paljon. Mistä tämä johtuu? Puheissa etsitään yhteisöllisyyttä ja vedotaan talkooyhteiskunnan ja talvisodan henkeen. Kuitenkin vastuu omista ongelmista sälytetään viimekädessä yksilölle.

Yhteisöllisyys liikkeessä -kirjassa asiantuntijat tarkastelevat yhteisöllisyyden eri ulottuvuuksia tieteenalojen rajoja ylittävällä tavalla. Yhteisöllisyyskeskustelua suhteutetaan tämän päivän uusliberalistiseen politiikkaan ja suomalaisen historian taitekohtiin. Kirjassa liikutaan esimerkiksi työelämän kehittämisen, maahanmuuttajien kohtaamisen, nettiyhteisöllisyyden ja sukupuolittuneen alueellisuuden tiloissa. Käsittelyssä ovat myös yhteisöllisyyden mahdollisuudet: sivistyspedagogiikka, ohjaustyö, ennakoiva dialogi sekä taidetta ja kulttuurityötä hyödyntävä sosiaalipedagoginen työ. Näin kirjassa rakentuu samalla aikuiskasvatuksen jaettu kertomus.

Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja soveltuu kaikille, jotka haluavat tarkastella yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden liikkuvia suhteita. Kirja tarjoaa uutta asiantuntijatietoa erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoille ja opiskelijoille.

YHTEISÖLLISYYS LIIKKEESSÄ
Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja
Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho (toim.)
KVS 2009.
ISBN 978-951-9140-49-0. ISSN 1237-2951
KL 38.6. 391 sivua. 32 EUR.

Lisää teoksesta ja ostokori


 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590