Sulautuva opetus    

 

     


     

Taina Joutsenvirta & Arja Kukkonen (toim. 2009). Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia

Sulautuva opetus ei ole mitään salatiedettä, vaan kuka tahansa voi käyttää sulautuvan opetuksen malleja omassa opetuksessaan, sanovat kirjan toimittajat Taina Joutsenvirta ja Arja Kukkonen.

Sulautuvassa opetuksessa yhdistetään perinteisen lähiopetuksen ja verkko-opetuksen menetelmiä. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti (1995–1999, 2000–2004, 2004–2006) Suomessa on panostettu infrasruktuuriin, opettajien koulutukseen sekä, verkko-opetuksen tukipalveluiden ja verkkotyövälineiden kehittämiseen.

Nykyisessä korkeakouluopetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa jokapäiväisesti. Enää ei tarvitse miettiä, pitääkö opetusta sulauttaa, vaan on aika keskittyä sulautuvan opetuksen pedagogisiin ratkaisuihin.

Toistaiseksi korkeakouluopettajat ovat joutuneet itse kehittämään malleja, opetusmenetelmä ja käytäntöjä suunnitellessaan omaa opetustaan sulautuvaksi opetukseksi. Verkko tarjoaa lähiopetuksen tueksi hyvät tietolähteet, asykronisuuden, aikaa ajatella, mahdollisuuden tekstuaaliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyteen, ajasta ja paikasta riippumattoman yhteistoiminnallisuuden sekä tiedon tallentamisen, jakamisen ja julkaisemisen välineet.

Kirjassa sulautuvaa opetusta lähestytään neljän tason kautta:
1) aktiviteettitasolla tarkastellaan sitä, miten verkko- ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvat aktiviteetit vaihtelevat samassa tilassa yhtä aikaa,
2) kurssitasolla tarkastellaan, miten verkko- ja lähijaksot yhdistyvät yhdeksi kurssikokonaisuudeksi,
3) opetussuunnitelmatasolla tarkastellaan opiskelijan mahdollisuuksia valita omaan tutkintoonsa verkkokursseja, lähijaksokursseja ja sulautuvia kursseja sekä
4) instituutiotasolla organisaatio on sitoutunut sulauttamaan kasvokkaista ja verkko-opetusta.

Taina Joutsenvirta on pedagoginen yliopistolehtori ja Arja Kukkonen vuorostaan verkkopedagogiikan asiantuntija.

 

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590