Miten sovittaa opetus ja tutkimus ammattikorkeakoulussa?

   

 

     


   

Miten sovittaa opetus ja tutkimus yhteen ammattikorkeakouluissa? Kuinka työelämän kehittäminen ja aluevaikuttavuus ohjaavat tutkimusta? Miten koulutuksen ja tutkimuksen välisiä raja-aitoja voidaan siirtää? Kuka määrittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen päämäärät ja keinot?

Näitä, tutkimuksen, kehittämistoiminnan ja koulutuksen keskinäisiä suhteita ja niiden keskinäisiä risteytymiä tarkastellaan kirjassa neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäisenä tarkastellaan niiden integrointia ammattikorkeakouluun. Toisena näkökulmana on opetuksen ja oppimisen kytkeytyminen työelämään. Kolmannessa osiossa käsitellään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen roolia ja yhteistyötä ja viimeisessä jaksossa projekteja, hankkeita ja kehittämistä.

Miten nämä eri osat ovat keskenään vuorovaikutuksessa? Eri tehtävien yhteen kietoutumisen tarkastelu tutkimuksellisesti ja koulutuspoliittisesti on kirjan ydintä. Toimittajien mukaan kirja jatkaa professori Matti Parjasen toimittaman Oppimisen ja laadun kiasma -kirjan keskustelua. 

Kirjan artikkeleiden kirjoittajina – usein yhteisartikkeleiden – on liki 30 alalla vaikuttavaa toimijaa.
 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590